เปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560

06/07/2017

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมาย ให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง และพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถร่วมหล่อเทียนพรรษา ได้ที่บริเวณถนนเทศบาล 3 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2560