ประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560

06/07/2017

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 รอบสุดท้ายระดับประเทศ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง