ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

11/07/2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากเทศบาลเมืองบางบัวทองไปยังวัดต่างๆ เช่น วัดละหาร วัดบางไผ่(พระอารามหลวง) วัดบรมกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และวัดโมลี โดยได้นำเทียนพรรษา ไปถวายยังวัด เนื่องด้วยในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีต