โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

24/07/2017

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนในเขตเทศบาล ร้านค้าต่างๆ และ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก