ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต

25/07/2017

วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง