โครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์

25/07/2017

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง