ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์

26/07/2017

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เพื่อเตรียมจัดโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 29 กรฏาคม 2560 บริเวณคลองบ้านกล้วย-ไทรน้อย