ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด

26/07/2017

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในชุมชนบ้านมั่งคง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน