พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

26/07/2017

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง