การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

03/08/2017

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้บริการผู้สูงอายุที่มารับวัคซีนและให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง