โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา

03/08/2017

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณคลองจันทร์ทองเอี่ยม