โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร

03/08/2017

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร ซึ่งจัดโดย ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมออกกำลังกายและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเต้นแอโรบิกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง