จัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

03/08/2017

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยนายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ เรือนจำจังหวัดนนทบุรีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองบ้านกล้วย ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสายน้ำใส ไร้ผักตบชวา" สำหรับกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคลองบ้านกล้วยครั้งนี้มีปริมาณผักตกชวาหนาแน่นยาวกว่า 800 เมตร คิดเป็นปริมาณผักตบชวา 360 ตัน และเมื่อดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาแล้วเสร็จ จะทำให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ตามนโยบายนนทบุรี 4.0