โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560

03/08/2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมให้การต้อนรับ ให้คำแนะนำ และให้บริการกับผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจวัดสายตา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง