สถานีประตูน้ำคลองบางบัวทอง

09/08/2017

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เดินทางไปยังสถานีประตูน้ำคลองบางบัวทองเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหลังจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลจากการได้รับชมคลิปวิดีโอ การระบายน้ำของประตูน้ำคลองบางบัวทองผ่านทางโซลเชียล จากการลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการถ่ายขณะที่ประตูน้ำกำลังเปิดระบายน้ำเพื่อเข้าคลองบางบัวทอง จึงเห็นว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ระบายเข้ามาในปริมาณมาก

จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงปกติ มีการควบคุมปริมาณน้ำในคลองบางบัวทองให้อยู่ในปริมาณไม่เกิน 1 เมตร 50 เซนติเมตร ซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าในปีที่แล้ว ที่มีการควบคุมให้อยู่ในปริมาณ 1 เมตร 70 เซนติเมตร

หากมีความคืบหน้า หรือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานณ์น้ำ ทางเทศบาลฯจะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป