มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560

11/09/2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 ในงานพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี