โครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย

14/09/2017

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง