โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560

14/09/2017

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กเยาวชนและประชาชนการอบรมนี้จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ในการนี้มีประชาชนเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง