โครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560

21/09/2017

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นในโครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560 โดยมี นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแว่นให้แก่นักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในการใช้แว่น และการดูแลรักษาแว่น ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุง