ข่าวกิจกรรม
 • 09/08/2017 สถานีประตูน้ำคลองบางบัวทอง วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เดินทางไปยังสถานีประตูน้ำคลองบางบัวทองเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหลังจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลจากการได้รับชมคลิปวิดีโอ การระบายน้ำของประตูน้ำคลองบางบัวทองผ่...

 • 03/08/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

 • 03/08/2017 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมให้การต้...

 • 03/08/2017 จัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยนายอำเภอบางบัวทอง ...

 • 03/08/2017 ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเ...

 • 03/08/2017 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

 • 03/08/2017 โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร ซึ่งจัดโดย ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบ...

 • 03/08/2017 โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเ...

 • 03/08/2017 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...

 • 26/07/2017 พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส...

 • 26/07/2017 ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในชุมชนบ้านมั่งคง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน...

 • 26/07/2017 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เพื่อเตรียมจัดโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...

 • 25/07/2017 โครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานราชกา...

 • 25/07/2017 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

 • 25/07/2017 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำ...

 • 24/07/2017 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บ...

 • 24/07/2017 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

 • 24/07/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกอง สวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอ...

 • 24/07/2017 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนน สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการเปิดกา...

 • 11/07/2017 ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัว...

 • 06/07/2017 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบ...

 • 06/07/2017 ประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 รอบสุ...

 • 06/07/2017 เปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมาย ให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและปร...

 • 06/07/2017 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดละหาร ซึ่งการถวายเที...

 • 06/07/2017 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 06/07/2017 โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอ...

 • 06/07/2017 มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา อำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธ...

 • 06/07/2017 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่...

 • 20/06/2017 การประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชชุมชน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ใช้แผ...

 • 16/06/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาน...

 • 16/06/2017 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2060 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเร...

 • 08/06/2017 งานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ...

 • 02/06/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในเขต 1 , 2และ3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาช...

 • 30/05/2017 โครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม...

 • 30/05/2017 ดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อม...

 • 30/05/2017 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง บริเวณ ชุมชนสามวัง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เร...

 • 30/05/2017 โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมกันด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขอความรู้และคำแนะนำจากอาจา...

 • 29/05/2017 เปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 และจะดำเนินการดูดลอกท่อระบายน...

 • 26/05/2017 โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเ...

 • 26/05/2017 " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส...

 • 19/05/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกภาเทศบาล...

 • 15/05/2017 ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะกรรมการอับดุลลานุสรณ์ ยังได้มอบโ...

 • 15/05/2017 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย รองประธานสภ...

 • 15/05/2017 เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร...

 • 15/05/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 02/05/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต 1 และ 3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแก่ผู้ม...

 • 02/05/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560...

 • 28/04/2017 ฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สนใจ โดยจัดฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ ท่านใดสนใจเข้าฝึกอบรมอาชีพ และต้องการทำเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

 • 28/04/2017 การประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 และกิจกรรมรดน้ำผู้อาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์...

 • 27/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศ...

 • 25/04/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 24/04/2017 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และกล่าวสาร เนื่องในวันเทศบาล ซึ่...

 • 18/04/2017 งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 15 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญ พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาล และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นา...

 • 18/04/2017 งานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการทำบุญและพิธีสรงน้ำพระ ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

 • 11/04/2017 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องด้วยใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ณ วัดบรมราชากา...

 • 07/04/2017 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี...

 • 07/04/2017 สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ระดับภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ร...

 • 07/04/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เทศบางเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบา...

 • 07/04/2017 โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง...

 • 07/04/2017 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร...

 • 31/03/2017 ประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเ...

 • 31/03/2017 กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ...

 • 31/03/2017 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม...

 • 31/03/2017 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

 • 31/03/2017 โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้...

 • 31/03/2017 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" วันที่ 26 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัต...

 • 31/03/2017 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ ห...

 • 31/03/2017 การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเ...

 • 31/03/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนรา...

 • 22/03/2017 ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...

 • 22/03/2017 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” วันที่ 14 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงาน 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ อำนาจหน้าที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ...

 • 10/02/2017 งานนิทรรศการมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการมาฆบูชา พร้อมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมทำบุญ ชมนิทรรศการ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานวัดละหาร...

 • 09/02/2017 โครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จัดโดย โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดซุ้มนิทรรศการมากมา...

 • 09/02/2017 การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจันทิมาธานี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจันทิมาธานี เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการชุมชน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ ชุมชนจันทิมา...

 • 09/02/2017 การซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 9 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 9 ซึ่งได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่ขึ้นมาวิ่งและจอดบนทางเท้า...

 • 09/02/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพูดคุย และนำออกกำลั...

 • 09/02/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...

 • 09/02/2017 การสาธิตการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการสาธิตการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่...

 • 09/02/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 2)โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ...

 • 09/02/2017 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร วันที่ 27 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนวัฒกาญจน์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ้งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 09/02/2017 การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม วันที่ 26 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม และแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิกได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น ...

 • 08/02/2017 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 วันที่ 26 มกราคม 25560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ได้เข้าพบพูดคุยกับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

 • 25/01/2017 โครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดโครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 บริเวณคลองผู้ใหญ่จร หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก...

 • 24/01/2017 ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผักคืนชีพ และ การใช้วัสดุเหลือใช้ปลูกผักสวนครัว โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายส...

 • 24/01/2017 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประ...

 • 24/01/2017 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 24/01/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 24/01/2017 วันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูบูรพาจารย์ พร้อมร่วมกล่าวคำบูชาค...

 • 23/01/2017 โครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดย...

 • 23/01/2017 มอบเงินช่วยเหลือ วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายประจ...

 • 20/01/2017 ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 20/01/2017 "บวชแทนคุณ ได้บุญทั่วกัน" วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร้วมพิธีแห่นาค และพิธีมอบผ้าไตรให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

 • 10/01/2017 โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำคณะผู้ร่วมงาน ขลิบผมให้นาคทั้ง 24 คน ในพิธีขลิบผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

 • 06/01/2017 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 6 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 06/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 5 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 04/01/2017 อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุ...

 • 04/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจา...

 • 04/01/2017 โครงการตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ได้ลงจุดตรวจป้อ...

 • 04/01/2017 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2...

 • 30/12/2016 จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำค...

 • 30/12/2016 ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้างและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลวัดลหาร ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 29/12/2016 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 27/12/2016 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป...

 • 22/12/2016 ตรวจเยี่ยม วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม นายประจวบ คล้ายพุ่ม สมาชิกชุมชนบ...

 • 19/12/2016 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ปรุบปรุงบ้านของนางเสนาะ กาลกิจ บ้านเลขที่ 187/42 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จั...

 • 19/12/2016 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ปรุบปรุงบ้านของนางนิตยา โพธิ์แก้ว บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดน...

 • 19/12/2016 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส...

 • 19/12/2016 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส...

 • 16/12/2016 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 15/12/2016 โครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 สำนักศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อ...

 • 09/12/2016 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ณ ส...

 • 09/12/2016 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ได้มีการแปร...

 • 07/12/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559...

 • 06/12/2016 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์ และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีตักบาตรข้าว...

 • 06/12/2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จำนวนราษฏร 30,001 - 70,000 ...

 • 06/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเ...

 • 02/12/2016 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วั...

 • 02/12/2016 จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่มาติดต่องานบริการของเทศบาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราช...

 • 02/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 02/12/2016 พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และจุดเทียนชัย โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...

 • 01/12/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพ...

 • 01/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให...

 • 01/12/2016 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก โดยจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยนักเรียนในเขตเทศบาลฯ และมีการขายดอกกุหลาบสีเหลืองเพื่อนำรายได้ช่วย...

 • 01/12/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 01/12/2016 โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ สำนักปฏิบั...

 • 24/11/2016 การประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 24/11/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทา...

 • 23/11/2016 ติดตามผลการทดลองผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ติดตามผลการทดลองผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% ที่ได้ทำการทดลองฉีดพ่นไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว (14-11-59) ผลปรากฎว่าบริเวณผักตบชวา...

 • 23/11/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นให้แก่นักเรียน ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 25...

 • 23/11/2016 "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นายไพรัตน์ จันทน์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชา...

 • 23/11/2016 ร่วมกันขุดลอกผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกันขุดลอกผัก...

 • 23/11/2016 "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กิ่งกาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรรัฐวิสาหกิจ นักเรียน ผู้นำช...

 • 21/11/2016 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถว...

 • 21/11/2016 ร่วมทดลองผลิตภัณฑ์กจัดวัชพืช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทดลองผลิตภัณฑ์กจัดวัชพืช ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ณ คลองบางไผ่...

 • 21/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการก่อสร้างเพื่อให้เ...

 • 14/11/2016 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประ...

 • 07/11/2016 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรร...

 • 03/11/2016 การการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ...

 • 02/11/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ...

 • 02/11/2016 เปิดรับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ให้คำแนะนำกับประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอา...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ และยังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณซอยโรงเรียนอัชซิกรออีกด้วย...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ พร้อมตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำด้วยตนเองและยังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหลังโรงเรีย...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาและถนน ค.ส.ล วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาและถนน ค.ส.ล หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ก่อนเปิดภาค...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจการสูบระบายน้ำบริเวณจุดต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการสูบระบายน้ำบริเวณจุดต่างๆ เนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านเกิดฝนตกหนักมากทำให้น้ำฝนไหลลงท่อระบายน้ำไม่ทัน ดร.อาวุธ ฯจึงได้สั่งการให...

 • 28/10/2016 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย และอาสาสมัครชุมชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธร...

 • 27/10/2016 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชกา...

 • 27/10/2016 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราช...

 • 26/10/2016 ได้ร่วมมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายอนุรักษ์ ตันสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและน้...

 • 26/10/2016 ให้บริการผ้อมผ้า เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการผ้อมผ้า ฟรี!! ในวันเวลานี้ ถึง วันศุกร์นี้ (28-10-59) เปิดบริการเวลา 09.00-15.00น. โดยจำกัดจำนวน 3 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน (โปรดนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วย)...

 • 26/10/2016 โครงการปรับปรุงหน้าอาคารเรียนและก่อสร้างโครงหลังคาสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงหน้าอาคารเรียนและก่อสร้างโครงหลังคาสูง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่สำรวจหน้างาน วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจหน้างานก่อนพรุ่งนี้จะดำเนินการนำรถแม็คโครมาตักลอกผักตบชวาเพื่อให้ทางไหลของน้ำเป็นไปด้วยได้ดี...

 • 26/10/2016 ควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันฯ ณ บริเวณชุมชนฟาอีสฯ นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช...

 • 26/10/2016 ร่วมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายคงศักดิ์ ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติประธานอำเภ...

 • 26/10/2016 ดำเนินการเรียงกระสอบทราย วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการเรียงกระสอบทรายทางเดินทางให้กับชาวชุมชนซอยสมหญิง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...

 • 26/10/2016 ธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

 • 26/10/2016 การประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ...

 • 26/10/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยโรงเรียนอัชซิกรอ-พึงรำลึก พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับพี...

 • 26/10/2016 ลงพื้นตรวจเครื่องสูบ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นตรวจเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศที่ได้ดำเนินติดตั้งเมื่อวานนี้ พร้อมเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนบริเวณดังกล่าวที่ประสบน้...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 ซึ่งถือเป็นหนึ่งนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล...

 • 26/10/2016 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังชุมชนฟาอีสฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายนำ้ที่อาจเกิดการท่วมขังจากฝนที่ตกหนัก...

 • 26/10/2016 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นล่าง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำตรงบริเวณเขื่อนโรงเรียนโสตฯพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนัก...

 • 26/10/2016 ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายณัฐสันต์ ฟ้าประธานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยและตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อที...

 • 26/10/2016 ลงพื้นตรวจท่อระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นตรวจท่อระบายน้ำตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำตลาดสดเทศบาลหลังเกิดฝนตกเมื่อช่วงบ่าย ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ เร...

 • 26/10/2016 ร่วมกันแจกพันธุ์ต้นไม้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแจกพันธุ์ต้นไม้ให้พี่น้องประชาชน ณ ชุมชนทิพย์สุวรรณ เพื่อนนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ต่อไ...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพและได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนพุทธชาดถึงปัญหาของน...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำบริเวณชุมชนชายน้ำจามจุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทองธิราช เพื่อช่วยในการสูบระบายน้ำจากชุมชนบางพูลแ...

 • 21/10/2016 ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศฯ ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เพื่อช่วยระบายน้ำจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ...

 • 19/10/2016 สำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนเกิดฝนตกหนักทำให้การระบายเป็นไปได้ด้วยช้า พร้อม...

 • 19/10/2016 หาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการหาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรีพร้อมทั้งดำเนินการปิดรอยรั่วดังกล่าวให้เรียบร้อย...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำท่วมขังและเยี่ยมพี่น้องบริเวณชุมชนคลองผู้ใหญ่จร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และนายอนุรักษ์ ตันสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล ลง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน ซึ่งนายสุรพงษ์ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 17ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม...

 • 19/10/2016 สร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการสร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ เพื่อจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อไป ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะช่วยดูน้ำที่ท่วมขังขอ...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ในชุมชนและบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ณัฐสันต์ ฟ้าประธานชัยกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ในชุมชนและบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเมื่อคืนเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดการระบายน...

 • 13/10/2016 ตรวจสอบความพร้อมของการจัดการการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการลงพื้นสำรว...

 • 11/10/2016 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศ และชุมชนสามวัง บริเวณคอกวัว เพื่อดำเนินการสูบน้ำที่อาจท่วมขังออก โดยไม่ให้...

 • 11/10/2016 ปิดทางไหลของน้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการปิดทางไหลของน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เห็นถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเ...

 • 11/10/2016 ลอกท่อระบายน้ำโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 10 ตุลาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำบ่อยครั้ง เพ...

 • 11/10/2016 ก่อสร้างโครงหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) เพื...

 • 11/10/2016 มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ และกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเทิดพระเกียรต...

 • 07/10/2016 ขบวนแห่กระทงเจ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมพิธีแห่กระทงเจ ประจำปี 2559 โดยเริ่มขบวนแห่กระทงเจจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ไปยังศาลเจ้าพ่อจุ้ย พร้อมประกอบพิธี และลอยกระทงเจ บริเวณริมคลองพระพิม...

 • 07/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจระดับปริมาณน้ำ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจระดับปริมาณน้ำในคลองต่างๆภายในเขตเทศบาล ซึ่งบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน...

 • 07/10/2016 ดำเนินการสร้างแนวลูกระนาด วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสร้างแนวลูกระนาด เพื่อกั้นน้ำที่ไหลจากถนนเวลาฝนตกลงสู่แปลงผักของชาวบ้าน บริเวณถนนเทศบาล 9...

 • 07/10/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยชี้แจงข่าวสารต่างของทางเทศบาลเมืองบา...

 • 06/10/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยชี้แจงข่าวสารต่างของทางเทศบาลเมืองบา...

 • 04/10/2016 การสร้างเขื่อนกันน้ำเตรียมปิดลำราง วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสร้างเขื่อนกันน้ำเตรียมปิดลำราง บริเวณบ้านกำนันชีพ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม ...

 • 04/10/2016 การกั้นกระสอบทรายพร้อมเสริมแนวคันดินที่ทรุดตัว วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการกั้นกระสอบทรายพร้อมเสริมแนวคันดินที่ทรุดตัว บริเวณชุมชนไมตรีอุทิศ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าชุมชนและพื้นที่การเกษตรของพี่...

 • 03/10/2016 "คนดีศรีสยาม" วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับรางวัล "คนดีศรีสยาม" ในงานประทานรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ...

 • 03/10/2016 ตรวจอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ (วันที่ 3 ตุลาคม 2559) เนื่องด้วยช่วงนี้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายชุมชน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้หลายจุด นอกจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วการตรวจสอบ...

 • 03/10/2016 ติดตั้งตาข่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ติดตั้งตาข่ายเพื่อใช้ดักขยะบริเวณปากท่อสูบน้ำ ตลาดบางบัวทอง ผลที่ได้คือ สามารถใช้งานได้อย่างดี ดักขยะที่จะเข้าไปติดเครื่องสูบ...

 • 03/10/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จากการที่เจ้าหน้าที่ได้นำท่อนาค มาติดเพิ่มบริเวณตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อใช้ช่วยระบายน้ำในเวลาในตกหนักนั้น แต่ปรากฎว่าเครื่องไม่สามารถให้ทำงานได้เนื่องจากมาขยะมาติดปากท่อเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บขยะท...

 • 30/09/2016 ทำการฉีดล้างทรายบนถนนเทศบาล 9 วันที่ 30 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำการฉีดล้างทรายบนถนนเทศบาล 9 เนื่องจากมีทรายตกลงบนถนนเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเดิ...

 • 30/09/2016 ติดตั้งท่อนาค 12" บริเวณสวนพุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินติดตั้งท่อนาค 12" บริเวณสวนพุด เพื่อใช้ช่วยระบายน้ำที่จะไหลเข้าสู่แปลงผักของเกษตกร ในเวลาที่มีฝนตกปริมาณที่มาก...

 • 30/09/2016 ขุดลอกคลองและเก็บผักตบชวา วันที่ 30 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดยการนำของ ดร. บัวทิพย์ สุขจั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา นำกำลังเจ...

 • 30/09/2016 งานมุฑิตาคารวะแด่..ครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานมุฑิตาคารวะแด่..ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ.โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 29/09/2016 ทำการขุดลองคลองบางไผ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ อบต.บางรักพัฒนา ทำการขุดลองคลองบางไผ่ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก หนึ่งนโยบายของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...

 • 29/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 29/09/2016 เทศบาลฯจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเรื่องอย่าทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการ ยกตะแกรงดักเศษขยะหน้าเครื่องสูบน้ำขึ้นมาทำความสะอาด จะเห็นได้ว่ามีขยะจำนวนมากติดอยู่ โดยขยะส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก และหากหลุดเข้าไปติดเครื่องสูบน้ำ ก็จะทำให้เครื่องขัดข้องไม่สามารถสูบน้ำได้. ทางเทศบาล...

 • 29/09/2016 การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดบางบัวทอง วันที่ 28 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดบางบัวทอง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเวลาฝนตก เนื่องจากขยะในท่อมีปริมาณมาก และยังไปติดเครื่องสูบน้ำทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า...

 • 27/09/2016 สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลว่า ขณะนี้นั้นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยในช่วง2-3วันที่ผ่านมา มีฝนตกในปริมาณที่มาก และปัญหาที่สำคัญในการทำให้การทำงานของเป็นไป...

 • 27/09/2016 การดูดลอกท่อระบายน้ำ วันที่ 27 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำในซอยดวงทองเพื่อระบายปริมาณน้ำออก และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำฝนที่ตก...

 • 27/09/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 กันยายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในชุมชน ซอยถนนจุรินทร์จัดสรร จำนวน 2 จุด ลงท่อระบายน้ำเพื่อระบายลงสู่ถนนบางกรวย - ไทรน้อย...

 • 27/09/2016 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1) เพื่ออบรมเทคนิคการเรียนดูบุตร สานสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียน และกิ...

 • 22/09/2016 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ วัดละ...

 • 22/09/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...

 • 22/09/2016 โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา วันที่ 21 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมโครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักต...

 • 22/09/2016 ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 กันยายน 2559 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางบัวทอง ได้มีการจัดการรายงานตัว นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 16/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 ประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 15 กันยายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ปนะจำเดือนกันยายน เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับชุมชน ในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจ...

 • 15/09/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยวันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ทุกส่วนราชการจึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งนี้ยังร่วมอวยพรวันเกิด โดยมีคณะผู้บริหาร สม...

 • 15/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 15/09/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธารเปิดกิจกรรม ณ ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดล...

 • 07/09/2016 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 7 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา...

 • 07/09/2016 จัดระเบียบแผงขายของและตึกร้านค้า วันที่ 6 กันยายน 2559 หน่วยงานราชการประกอบด้วย หน่วยงานจังหวัดนนทบุรี หน่วยอำเภอบางบัวทอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่จัดระเบียบแผงขายของและตึกร้านค้า ที่ตั้งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะและทางเดินเท้าในตลาดสดเทศ...

 • 01/09/2016 มอบแว่นตา วันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มอบแว่นตาพร้อมให้คำแนะนำในการแว่น ในโครงการตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 01/09/2016 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในการนี้ ดร.อาวุธ เจริญนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนต...

 • 30/08/2016 โครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

 • 30/08/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 29/08/2016 โครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องป...

 • 25/08/2016 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผ...

 • 24/08/2016 การต้อนรับและให้บริการประชาชน ในทุกๆเช้า หรือทุกครั้งที่ว่างจากภาระกิจ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จะมาให้การต้อนรับและให้บริการประชาชนที่มาเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร พร้อมร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้มาเข้ารับบริการ ...

 • 15/08/2016 การประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 15/08/2016 ร่วมงานทำบุญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้ทำคุณประโยชน์ และฉลองเปรียญธรรม-นักเรียน และมอบทุนการศึกษา ณ วัดละหาร...

 • 15/08/2016 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร...

 • 15/08/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมือง...

 • 12/08/2016 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเทิดพระเกียรติ...

 • 12/08/2016 กิจกรรมเดินการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 สมาคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ นายอำเภอบางบัวทอ...

 • 11/08/2016 เดินเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ชมรมออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง...

 • 09/08/2016 ทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพร และทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดโดยกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง...

 • 08/08/2016 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานปิดงานพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 255...

 • 08/08/2016 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณแม่ดีเด่น ภายในกิจกร...

 • 08/08/2016 พิธีทิ้งกระจาดมหาทาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานในพิธีทิ้งกระจาดมหาทาน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

 • 05/08/2016 รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐ...

 • 04/08/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ โรงเรียนเทศบาลวัด...

 • 04/08/2016 อบรมกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ" โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้ความสนในเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเม...

 • 02/08/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ...

 • 02/08/2016 การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1และ3 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1และ3 นอกจากนี้ในวันที่มีการมอบเบี้ย ทางเทศบาลเมืองบางบัวทองยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามาทำการค้าขาย โดย...

 • 29/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พาตัวแทนนักเรียน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 (วันที่2) โดยมีคุณเอกนิษฐ์ ลีนะอินทร์ เป็นวิทยากรในกา...

 • 29/07/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบล และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบล และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ณ สำนักงานเทศบาลเ...

 • 28/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 โดยมีคุณเอกนิษฐ์ ลีนะอินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ เช่น การ...

 • 28/07/2016 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมใน...

 • 28/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "เกษตรสมัยใหม่ และการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดหมัก" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส...

 • 26/07/2016 การประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกอสม.ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบ...

 • 26/07/2016 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมี พนักงานเทศบาล เจ้าหน้...

 • 26/07/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนชายน้ำจามจุรี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็น...

 • 26/07/2016 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา9.00น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดย งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น5 ส...

 • 21/07/2016 ประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 ในเรื่องโครงการออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร และเทิดพระเกียรติ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

 • 15/07/2016 พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 14/07/2016 โครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และครู นำเด็กและผู้ปกครองรับทุนการศึกษา จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็ก...

 • 14/07/2016 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจชุมชนหงส์ประยูร2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที...

 • 14/07/2016 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

 • 14/07/2016 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด...

 • 13/07/2016 โครงการธรรมสัญจร ตามแนวทางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับ พระคุณเจ้า อุบาสก อุบาสิกา และผู้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ตามแนวทางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์อำเภอบางบัวทอง จ...

 • 12/07/2016 ตรวจสอบการก่อสร้างถนนซอย ในชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา วันนี้ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทนิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนซอย ในชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา ซอย2 ซึ่งได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนให้การเข้าออกบ้าน ซึ่งท่านนายกได้ชี้แจงและเสน...

 • 11/07/2016 พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" เพื่อนำไปถวาย วัดละหาร วัดบางไผ่พระอารามหลวง วัดโมลี แลัวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ น...

 • 07/07/2016 โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี ๒๕๕๙ "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016" สาขา นวัตกรรมท้องถิ่น ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอาก...

 • 05/07/2016 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบ...

 • 28/06/2016 แข่งขันเต้นฮูล่าฮุปประกอบเพลง และแข่งขันต่อเลโก้เสริมทักษะ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง ครั้งที่12 "ชะอําวิชาการ 59" ณ เทศบาลเมืองชะอํา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้แข่งขันเต้นฮูล่าฮุปประกอบเพลง ระดับศูนย์พัฒนาเด็...

 • 28/06/2016 แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง ครั้งที่12 "ชะอําวิชาการ 59" ณ เทศบาลเมืองชะอํา พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่ง ซึ่ง...

 • 24/06/2016 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังการเป็นหนึ่งนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง...

 • 24/06/2016 การช่วยเหลือ และได้ออกรายการของทางช่อง 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางนักข่าวช่อง 8 ได้เข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของนาย ธนู ผู้ยากจนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลังจากที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้ามาทำการช่วยเ...

 • 23/06/2016 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมในเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อเป็นการเคา...

 • 22/06/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร จำนวน 2 จุด เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณี...

 • 22/06/2016 การก่อสร้างเวทีแอโรบิคถาวร ณ ชุมชนเอื้ออาทร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำcซึ่งการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก...

 • 22/06/2016 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559...

 • 21/06/2016 โครงการ พาน้องไปโรงเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบรองเท้าในโครงการ พาน้องไปโรงเรียน ส่ง...

 • 20/06/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น5...

 • 20/06/2016 ทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงษ...

 • 14/06/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายก อบต.บางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ที่ได้มาศึก...

 • 14/06/2016 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ กศน ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้...

 • 14/06/2016 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 12 มิถุนายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (พ.ศ.2560-2562) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญ...

 • 14/06/2016 เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 12 มิถุนายน 2559 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มีการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การ...

 • 10/06/2016 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจชุมชนหมู่ 1 โสนลอย วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นท...

 • 09/06/2016 ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเสด็จเถลิงถ...

 • 08/06/2016 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเยี่ยมสมาชิกในชุมชนในเขตพื้นที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ชุมชนลุมพินี โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื...

 • 07/06/2016 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเยี่ยมสมาชิกในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้หน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่เ...

 • 07/06/2016 สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี...

 • 06/06/2016 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้...

 • 03/06/2016 มอบทุนการศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นกองทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤติดี ช่วยเห...

 • 02/06/2016 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน ทั้ง 3 เขต โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนาย...

 • 31/05/2016 โครงการเคาะประตูบ้านชุมชน กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเคาะประตูบ้านชุมชน โดยได้ประสานส่วนงานต่างๆ ในการลงพื้นที่พบปะพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนเขตเทศบาล ซึ่งในวันนี้ได้ออกเยี่ยมชุมชน...

 • 30/05/2016 การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ทั้ง 63 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร...

 • 26/04/2016 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 26 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา ชุมชนสามวัง...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม วันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ และเชิ...

 • 26/04/2016 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบางทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงช...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 23-24 เมษายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 โดยจัดกิจกรรมอบรมและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน...

 • 07/04/2016 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาหาความรู้และแนวทางที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาในการจัดทำแผนสามปีต่อไป ...

 • 14/01/2016 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...

 • 12/01/2016 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี...

 • 12/01/2016 โครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนมสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครง...

 • 05/11/2015 การฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึดการอบรมการเพาะเห็ดหูหนู ณ ชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า...

 • 03/11/2015 การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่่ 3 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจกายน 2558 ของเขต 1 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอ...

 • 02/11/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนทิพย์มณี เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 02/11/2015 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายนนี้ ในวันและเวลาราชการ *** โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต...

 • 30/10/2015 การทำความสะอาดสะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดสะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเพื่อให้เกิดความสะอาดต่อผู้ที่ใช้สะพาน ...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบความคืบหน้าการยกระดับถนน ฝังท่อ ฟาร์อีสซอย 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการยกระดับถนน ฝังท่อ ฟาร์อีสซอย 2 ...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 30/10/2015 การตรวจเยี่ยม ตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จากการที่ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างบริเวณโดยรอบ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ทำให้ได้พบการร่วมมือร่วมใจของคุณครูโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์ที่กำลังถางหญ้าบริเวณสวนหย่อมของโรงเรียนนนท์ป...

 • 30/10/2015 การลงพื้นที่การตรวจสอบการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานกีฬาการใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน และให้นักเรียนมีสถานที่ในก...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบการก่อสร้างของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ,การก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) และการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ โรงเรี...

 • 30/10/2015 การลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณซอยสวนผัก วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณซอยสวนผัก ทั้งนี้ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางบัวทองต้องขออภัยม...

 • 30/10/2015 การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ซอย 2 - 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ซอย 2 - 3 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมช...

 • 30/10/2015 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "นครนนท์เกมส์" 1. ชนะเลิศแบดมินตัน...

 • 27/10/2015 การตรวจความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาถมดินศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายนิพพิชฌต์ อติอนวรรตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความ...

 • 26/10/2015 การประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วันที่ 25 ตุลาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งนี้มีดร.อาวุธ เจ...

 • 26/10/2015 เทศกาลกินเจ ปี 2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมน้อมส่งเสด็จองค์กิวฮวงฮุกโจวที่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่2)เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 ได้เสร็จสิ้นลง ...

 • 26/10/2015 เยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ ณ ชุมชนหงส์ประยูร1...

 • 26/10/2015 การแซะดินริมทางบริเวณโค้งสามวัง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแซะดินริมทางบริเวณโค้งสามวัง เพื่อให้เกิดความสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดี...

 • 26/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณหมู่บ้านบัวทองธานี 9 หมู่บ้านไดเรคเตอร์ทาวน์ เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก (...

 • 26/10/2015 พิธีลอยกระทงเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลอยกระทงเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 โดยขบวนเริ่มจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ถึงศา...

 • 20/10/2015 การปรับพื้นที่สนามโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการปรับพื้นที่สนามโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม นำไปสู่การมีคุณภาพทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน...

 • 20/10/2015 ยกระดับถนนและฝังท่อ บริเวณซอยสวนผัก วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการยกระดับถนนและฝังท่อ บริเวณซอยสวนผัก ทั้งนี้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ...

 • 19/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 16/10/2015 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 2558 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6, ได้รับรางวัลชมเช...

 • 16/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 และร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธา...

 • 16/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมการจั...

 • 16/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณหลังโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ (ซอยเอพซิลอน หมู่บ้านไดเรคเตอร์ทาวน์) เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือด...

 • 16/10/2015 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเทศบาล เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความค...

 • 15/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)...

 • 15/10/2015 การอำนวยความสะดวกและป้องกันกิ่งไม้ละสายไฟภายในหมู่บ้าน วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ตัดต้นไม้บริเวณหมู่บ้านร่มโพธิ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันกิ่งไม้ละสายไฟภายในหมู่บ้าน...

 • 15/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ หลังโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 15/10/2015 การรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดินบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย พร้อมทั้งเก็บกวาดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น ...

 • 15/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนจันทิมาธานี เพื่อเป็นการป้องกันยุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 14/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนร่มโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 14/10/2015 การประชุมสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 14/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร...

 • 13/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนเอื้ออาทร เพื่อเป็นการป้องกันยุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบาด...

 • 13/10/2015 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีในอนาคต...

 • 13/10/2015 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดินบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย (หน้าวัดโมลี) พร้อมทั้งเก็บกวาดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น...

 • 13/10/2015 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมขอบบ่อพักและยกระดับทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมขอบบ่อพักและยกระดับทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น...

 • 09/10/2015 ดูงานที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไส้เดือน อำเภอกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ไปดูงานที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไส้เดือนที่อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัว...

 • 09/10/2015 ต้อนรับและรับฟังนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ ของนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี วันที่ 9 ตุลาตม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ ของนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี ณ ที่ว่าการ...

 • 08/10/2015 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเขต 2 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 07/10/2015 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเขต 1 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 06/10/2015 การแก้ไขปัญหาให้แกพี่น้องประชาชนในซอยจุรินทร์จัดสรร (บ้านกำนันชีพ) วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แกพี่น้องประชาชนในซอยจุรินทร์จัดสรร (บ้านกำนันชีพ) เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ล้ม และรากของต้นไม้งัดกับถนนเป็นเหตุให้ท่อประปาแตก ทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเว...

 • 05/10/2015 มหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องในชุมชนเขตบาง...

 • 02/10/2015 การตัดหญ้าปรับปรุงแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการตัดหญ้าปรับปรุงแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สวยงามสะอาดตา ...

 • 30/09/2015 นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับประทานรางวัล "ทับทิมสยาม" ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับประทานรางวัล "ทับทิมสยาม" ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ...

 • 29/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 อาคารหลังใหม่...

 • 29/09/2015 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศฒนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทร บุญส...

 • 22/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 18/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลอกท่อบริเวณซอยเถ้าแก่น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเปิดทางให้น้ำสามารถระบายได้ดี...

 • 18/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อสูบน้ำ ณ ชุมชนจันทิมาธานี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัว...

 • 18/09/2015 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่สังคม" วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่สังคม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนา...

 • 18/09/2015 ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 ทั้งนี้ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศม...

 • 17/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านเทพบัวทองกับหน้าซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกหนักทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ...

 • 17/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง อาคาร 1 ชั้น 5...

 • 17/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 16 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี เนื่องจากวันก่อนเกิดฝนตกหนักทำให้...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ธนเดชากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาคว...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ธนเดชากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาควา...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัฐหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสาย...

 • 16/09/2015 โครงการอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบาวบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีปลัดเทศบาล นายสุทร บุ...

 • 16/09/2015 การลงหินซ่อมถนนบริเวณชุมชนวัดโมลี วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการลงหินซ่อมถนนบริเวณชุมชนวัดโมลี เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกในการเดินทาง และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

 • 16/09/2015 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิศสุนัขบ้าเชิงรุกสู่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกันปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิศสุนัขบ้าเชิงรุกสู่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โดยมีผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนันทนวรวิทย์ ตามโครงการแก้...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ตามโครงการแก้ไขป...

 • 16/09/2015 ข่าวกิจกรรม วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วยราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แขกผู้มีเกียรต...

 • 16/09/2015 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต นองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกต...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต นองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกต...

 • 16/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนสามวัง วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนสามวัง เนื่องจากคืนก่อนมีฝนตกหนัก อาจทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ จ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบแว่นตาให้แก่นักเรียน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่มีปัญหาทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญห...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนไมตรีอุทิศ ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาความผิดปกติของ...

 • 16/09/2015 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ณ ห้อ...

 • 16/09/2015 โครงการ อปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม วันที่ 11 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการ อปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 16/09/2015 ลงพื้นที่ตรวจปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชนดวงทอง วันที่ 10 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจปัญหาด้านสาธารณสุข ณ ชุมชนดวงทอง...

 • 16/09/2015 ประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประ...

 • 16/09/2015 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน วันที่ 9 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม และรับฟังคงามคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้มีหัวหน้า...

 • 16/09/2015 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 8 กันยายน 2558 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โดยมีนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ รต.อภินันท์ เ...

 • 16/09/2015 การขุดลอกคลองบ้านกล้วย วันที่ 7 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านกล้วย และเก็บวัชพืชบริเวณคลองบ้านกล้วย เพื่อให้น้ำในคลองมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้ดี ...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณซอยกลาง ทางเข้าศูนย์เยาวชน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณซอยเทศบาล15 เพื่อป้องกันต้นไม้ละสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการปรับพื้นลานกีฬา บริเวณโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเขต 3 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 02/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหารสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำหรับเยาวชน) เพื่อพัฒนาจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยจ...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองให้มีความสวยงาม...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2558 ประจำเดือนกันยายน ของเขต 1 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในจุดที่ 2 หากประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลเมืองบางบัวทองต้อง...

 • 31/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานด้านสุขภาพ ประจำปี 2558 โดยมีอสม. ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพในสถานประกอบการ ครูอนามัยโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงประจำศ...

 • 28/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทศบาล เนื่องในวันสารทจีน...

 • 27/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว ได้จัดประชุมสมาชิกผู้สูงอายุและทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดละหาร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้วย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้มีเยาวชนในเขตเทศบาลร่ว...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดขยะ ฝุ่นละอองจากบริเวณแยกบางพลูถึงหมู่บ้านหงส์ประยูร เพื่อให้เกิดความสะอาด ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมลานแอโรบิค ณ ชุมชนจันทิมา เพื่อให้ชาวชุมชนจันทิมาธานี มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด เกิดภูมิทัศน์ที่ดี...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด บริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป มา...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพับกุหลาบจากธนบัตร และ หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามในท้องถิ่น...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้อสม. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั่น 5 เทศบาลเมืองบา...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศสนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการ...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณลานด้านข้างซอยไปรษณีย์บางบัวทอง เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษ...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike For Mom) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนนทบุรี ในภารกิจจุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 3 โดยได้รับค...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต รับมอบน้ำดื่ม จากสำนักงานประปา สาขาบางบัวทอง สำหรับการทำกิจกรรม Bike for mom...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และลงนามถวายพระพร ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ มอบต้นไม้ให้แก่ชุมชน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กน้อยสุขภาพดี และร่วมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติเนื่...

 • 11/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหารเครือข่ายสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดละหาร โดยม...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมมงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยสมาชิ...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2558 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ชุมชนวัดบางไผ่ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบางไผ่ ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประ...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำภาพความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล 19 โดยดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมเสริมบ่อพัก ค.ส.ล. ปรับปรุงทางเท้าพร้อมทำหลังคาทางเท้า 1 ฝั่ง ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว อาจ...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของเขต 1 ณ บริเวณชั้นล่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาว...

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำหรับการศึกษา พ.ศ. 2558...

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดยงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอบางบัวทอง ณ ห้อง...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับประกาศ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชกา...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยเทศบาลเมืองบางบ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมี นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน โด...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24กรกฎาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัว...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์...

 • 14/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณชายน้ำจามจุรี เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษอันเป็นอันตรายแกชีวิต...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 โดยมีเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวท เข้ารับการตรวจความผิดปกติทางสายตา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหา...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และครู นักเรียน ได้เดินทางไปดูศูนย์การเรียนรู้ การเพาะเห็ด และการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาแ...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณซอยสวนผัก เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษอันเป็นอันตรายแกชีวิต...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการประดับธง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 บริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตลอดสาย...

 • 09/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศัยกภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสะอาดนำไปสู่ภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นานประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบางพลู...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนคลองบ้านดอน...

 • 06/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วไทย Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่...

 • 06/07/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน‬ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้ร้องเรียนว่า น้ำในคลองแห้ง ไม่สามารถทำการเก...

 • 03/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ของเขต 3 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรี ส...

 • 02/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการแจกแว่นให้กับผู้ที่มีความผิดปกติด้านสายตา ที่ได้ดำเนินการวัดสายตาเมื่อเดือนที่ผ่านมา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสา...

 • 02/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ของเขต 3 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และมีการนำผู้ส...

 • 01/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเขต 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชก...

 • 30/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ ถนนข้างโรงเรียนบางบัวทอง ตามนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

 • 30/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมในการเตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวันเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีดร.อาวุธ เจร...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยดร.อาวุธ จริญนนทสิทธิ์ ยายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตัดหญ้าบริเวณริมถนนบางกรวยไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่ดี...

 • 25/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง , รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ,...

 • 25/06/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎เทศบาลเมืองบางบัวทอง‬ ให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น

 • 24/06/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2558‬ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช...

 • 19/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หน่วยงานภายในอำเภอบางบัวทอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

 • 19/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดแรงบ...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เข้าพบและสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันครู...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนดุสิตพาณิชยการ ร่วมเข้าพบและสวัสดี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสวันครู ...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนจิรดานำนักเรียนมาสวัสดี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันครู เพราะนายกเทศมนตรี เป็นผู้นำท้องถิ่น ที่เปรียบเสมือนครู และเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น และน...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองภายใต้การนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการลอกบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหมู่บ้านหงษ์ประยูร เพื่อให้เกิดความสะอาด และเปิดทางระบายน้ำ ให้...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2558 ระดับ...

 • 12/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดตัดหญ้าบนทางเท้าจากปากซอยวัดลาดปลาดุกถึงหน้าชุมชนลุมพินี เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด และป้องกันสัตว์มีพิษ...

 • 11/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งนี้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่ทำประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน ได้รำลึกถึงพระคุณของคุณ...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา ***** ประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระวังบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน กฟน.เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า *****...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณชุมชนจันทิมาธานี เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด และป้องกันสัตว์มีพิษ รวมถึงอันตรายจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวชุมชมจันทิมาธานี...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงถนนเทศบาล17 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อบ่อพักน้ำ ทั้งนี้ขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดว...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงถนนเทศบาล17 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อบ่อพักน้ำ ทั้งนี้ขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดว...

 • 09/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น............

 • 09/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ โดยมีประชาชนร่ว...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ทั้งนี้เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ทั้งนี้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 มิถุนายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาว...

 • 28/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมปลัดสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง รองปลัดเทศบาลกลัยา มงคลสกุลกิจ และ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น แก่ผู...

 • 28/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง ทั้งนี้มีประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก...

 • 27/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าขอบคุณ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมของเครือข่ายสมาคมและเรียนปรึกษาในด้านการดำเนินงานของสมาคม เรื่...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวด ได้ดำเนินการ ขุดลอกคลองงิ่วค่อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านด้วยดี...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจใน หลักสูตรการการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบางบั...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่า...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตั้งเต็นและตั้งเวที เพื่อเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านชลดา...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมปุ๋ยขี้ไส้เดือน น้ำหมักหมักชีวภาพ น้ำยาอีเอ็ม นำเตรียมไปออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ และให้ความรู้พบปะกับประชาชน...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนัก...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ทาสีตีเส้นบริเวณหน้าหมู่บ้านชลลดา...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บเศษผักตบบริเวณคลองจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านด้วยดี...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินตัดหญ้าและกวาดทางเท้าบริเวณถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการก่อสร้าวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 17 (ศูนย์เยาวชน) จึงอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเทศบาลเมืองบางบัวทองจึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยและขอให้พี่น้องป...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการปรับปรุงเเละซ่อมเเซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเเละผู้ที่ต้องการใช้สะพานดั่งกล่าว จึงอา...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเเละบ่อพัก บริเวณซอยเเยก ซอยเทศบาล 11 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม จึงอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเทศบาลฯจึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด...

 • 19/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปดครอง และผู้มีจ...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ กวาดขยะบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ ลอกคลองบ้านดอน...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา อบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 2 (วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558) สำหรับการอบรมรุ่นนี้ นักเรียนตั้งใจฟังวิทยากรเป็นอย่างดี ในหลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ เห็นแล้วเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ แอดมินเป็นกำลัง...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธรรมศาลา...

 • 15/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอสม.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ กวาดขยะบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย ...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆของแต่ละส่วนราชการ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขออภัยในความไม่สะดวกพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย บริเวณโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี อาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดั...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานในการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง คณะครู และบุลลากรโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัต...

 • 12/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น.........

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวก ที่ใช้เส้นทาง หรือสัญจรบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย เนื่องจากเทศบาลฯกำลังดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมสะ...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และ ระงับอัคคีภัยประจำปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในเรื่องของความปลอดภ...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เริ่มแล้วค้ะ สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยท่านดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ม...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการจัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้ว ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 07/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุทร บุญสิริช...

 • 06/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเมศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมดัวยคณะผู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน ๑ ทศวรรษ สมาคมผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรี ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมผู้สูงอายุเท...

 • 06/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดวันรวมน้ำใจสู่ อับดุลลานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอิสลามศึกษาเพื่อมุสลิมใหม่และผู้สนใจ รุ่นที่ ...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผุ้...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมใจกันจัดแถวเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจพร้อมเลข 60 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ เนื่องในวันเทศบา...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 เมษายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ซึ่งช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเข้ากลุ่มกำหนดปัญหาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ต่อเนื่องจากกิจกรรมเมื่อวานนี้ ...

 • 29/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าและผู้ค้ารายย่อย เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของการจัดระเบียบการค้าในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 22/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดถนน บริเวณโค้งสามวัง ซึ่งมีฝุ่นและเศษทรายสรัางความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ ณ ชุมชนหงส์ประยูร ซึ่งคือหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในเรื่องความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง...

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินลอกกระสอบทรายในท่อระบายน้ำ ซอยดวงทอง เพื่อให้การระบายของน้ำภายในท่อสะดวกขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 เมษายน 2558 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้มอบเงินสนับสนุน โครงการ "ค่ายอบรมจริยธรรมอสลามภาคฤดูร้อน 2558" ณ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ จำนวนเงิน 50000 บาท...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้อยู่สืบไป .... ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกศุสงฆ์ และจัดให้พิธีรดน้ำดำหัว แก่คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานโครงการ"สืบสานสงกรานต์ ผู้สูงอายุชื่นบาน ครอบครัวสุขใจ" ประจำปี 2558 ณ อบต.บางรักใหญ่ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯได้รดน้ำของพรผู้สูงอายุและนายอำเภอบางบัวทอง ...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการเลือกประธานชมรมออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมรับฟังการเลือกคณะทำงานในครั้งนี้...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่สำรวจสะพานลอยข้ามคลอง บริเวณตลาดเก่า ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน ...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นสำรวจความเสียหายที่ชุมชนบ้านดอน ซึ่งถูกเพลิงไหม้ เมื...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2558 เขต 1 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดสุขภาพกาย ...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุทร บุญสิริชูโ...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจัวหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายก อบต. ในเขตอำเภอบางบัวทอง ร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกี...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันเจษฎาบดินทร์ ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มีนาคม 2558 โครงการปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ประธานในพิธี ท่านดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองร มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่น และนักเรียนที่สำเร็จกา...

 • 30/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการ ล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้ว...

 • 30/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วยนานพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุ...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 ณ วัดละหาร โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันร...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มีนาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเข้าสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณ...

 • 24/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลตำบลมวกเหล็ก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 23/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มีนาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเดินเท้า บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลภายใต้การบริหารของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 19/03/2015 คลิกดูเนื้อหา โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ...

 • 19/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมโครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา พร้อมให้กำลังใจ นักกีฬา กองเชียร์ ...

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อพิจรณาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558...

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มีนาคม 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบสลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น......

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลอกคลอง บริเวณหลังซอยวัดจีน เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น...

 • 16/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ได้จัดประชุมประจำเดือน และจ่ายค่าป่วยการ อสม. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 16/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาท้องถิ่น 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 โดยมีปลัดเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต เ...

 • 13/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บกวาดศาล บริเวณซอยวัดจีน เพื่อให้เกิดความสะอาด...

 • 13/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างประตูน้ำ 1 ในโครงการ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานทำบุญบัานมณีวรรณ ณ ชุมชนริมน้ำนนนที โดยมาสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคุณวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุกาานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ได้เยี่ยมคุณลุงบุญรอด หนุนทอง อดีตสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกับให้ คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บกิ่งไม้ข้างปั้มแก๊สบางไผ่ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน กิ่งไม้แห้ง อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ จึงเร่งให้เ...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มีนาคม 2558 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานคลองบ้านกล้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลเมืองบาง...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประชาคมยกระดับถนน หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง6...

 • 09/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานเททองหล่อพระ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 05/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกับบางบัวทองมูลนิธิ ได้จัดงานสักการะบูชาและขบวนแห่เจ้าพ่อจุ้ย ประจำปี 2558 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อจุ้ย ทั้งนี้มีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาส...

 • 05/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 3 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมร้องเพลง บริหารร่างกาย เพื่อให้สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข...

 • 03/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารให้การดูแลผู้สูงอาย...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 เขต 1 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดสุขภาพกาย ...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานสวดธรรมจักร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหารมาฝากกันค่ะ .....และขอต้อนรับเช้าวันศุกร์ที่สดใส♡ พร้อมกับเด็กน้อยที่น่ารัก ♡บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 วันแรก ผู...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ‪#‎กีฬากีฬาสร้างสามัคคี‬ นนท์ประสิทธิ์เกมส์ เริ่มแล้วคร๊า ..... แอดมินนำภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา มาให้ชมค่ะ ... ช่วงเช้า พิธีเปิดโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และผู้ิกล...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ...... ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ............ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดละหาร อำเภอบา...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (...

 • 26/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 แอดมินได้นำภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกเทศบาล 15 ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนดังกล่าว เป็นพื้นที่ติดต่อกับชุมชนสวนผัก และ เส้นทางในการสัญจร ผ่านเข้าโรงเรียนน...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองตรวจงานโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้แจ้งให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ ได้โปรดระมัดระวัง และขออภัยในความไ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูการดำเนินการลอกคลองบ้านกล้วย เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรเข้าโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และตรวจ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญ ร่วมงานปิดทองลูกนิมิต ณ วัดบางแพรก ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานโรงเรียนอัซซิกรอสัมพันธ์ครั้งที่ 15 พร้อมชมการจัดนิทรรศการ ภายในงานด้วย...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นใ...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. พร้องวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 โดยในวันนี้ กองวิชาการและแผนงาน ได้นำภาพโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว มาให้ประชาชน ได้ท...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบสลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับ...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญประจำปี ณ วัดละหาร ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภายในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงเรียนจิรดา ...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูงานบริเวณซอยฟาร์อีส - บ้านใหญ่ ตามโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ซอยฟาร์อีส 1 หมู่ 2...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนเทศบาล 13 ที่ชำรุด พื้นผิวไม่เรียบ เพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนตลาดเก่า เพื่อติดตาม ดูแลในเรื่องทุกข์สุขพี่น้องประชาชน ดูแลความเป็นอยู่...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ได้จัดประชุมประจำเดือน และจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมช...

 • 03/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 03/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 2)ทั้งนี้มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร...

 • 02/02/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและสมาชิกเทศบาล อสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ณซอยไมตรีอุทิศ และหมู่บ้าน นารีนคร...

 • 02/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณถนนเทศบาล9 เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้า ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดถนนบริเวณซอยโรงเรียนนนประสิทธิ์...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนเทพบัวทอง ท้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงปัญหา เสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนท้องถิ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยการประชุมประชาคมที่ชุมชน วัฒกาญจน์ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพั...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคมที่ชุมชนลภาวัน 7 ทั้งนี้มีประชาชน ร่วมเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงภายในชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนลภาวัน 1 ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่กระบวน...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชน เปี่ยมสุข - บางพลู 1 ทั้งนี้มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาที่แท้จริงของชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชาคม ณ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ประชาชน ร่วมเสนอความคิดเห็น และแสดงปัญหาของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาล...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง ได้สำรวจจุดที่จะใช้สร้างสะพานลอย บริเวณหน้าหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6-7...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ผู้อำนวยการ กองช่าง ในการสำรวจ จุดที่จะใช้สร้างสะพานลอยบริเวณหน้าวัดบางไผ่...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะอัยการจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ค...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดสำนักทะเบียนดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หนวยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสุจิตรา ทองวารี , นายปรีชา สูชัยยะ ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ปร...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มกราคม 2558 พระสงฆ์ จากวัดละหาร มอบรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ทั้งนี้ มีนายสุทร บุญสิริชูโต ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนด้วย...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชาคม ณ ชุมชนนวรัตน์ ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยประชุมประชาคม ณ ชุมชนกฤษฎานคร 11 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนด้วย...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา กิจกรรมดีๆ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่ง นายกฯอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วม กิจกรรมดีๆแบบนี้ ......

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนวัดบางไผ่ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้ว...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกับพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนบางบัวทองวิลล่า...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนพฤกษ์พิมาน 2 โดยการนำปัญหา ความคิดเห็น ของชุมชน มาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยมาจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนหมู่ 5 โสนลอย ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมรับฟังปัญหา ความคิด...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงกสรทบทวนการตัดทำแผนชุมชน ของชุมชนทิพย์สุวรรณ โดยเป็นการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขั...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมพูดคุยเรื่องการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนภายในเ...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมาประชุมประชาคมแผนชุมชน ของชุมชนหงษ์ประยูร 3 โดยการนำปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนหงส์ประยูร 1,2 เป็นการนำปัญหา ความคิดเห็นที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนในกา...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในชุม...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนเปี่ยมสุข - บางพลู 2 โดยการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาเทศบาล...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานวันเด็ก ณ. ชุมชนพรมารี ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 " ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต " ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการประชุมประชาคม ณ ชุมชนบัวทองธานี เพื่อนำปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นกระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาเ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนบัวทองธานีพาร์ควิว 7 โดยการประชุมประชาคมเพื่อนำปัญหาความคิดเห็นของชุมชน มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม โดยการนำปัญหาความต้องการของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาเทศบาล...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 2 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนา...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558 โดยในวันนี้ 10 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆมากมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2558 กับผู้ใหญ่ใจดี "นายกอาวุธ" วันที่ 10มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบไอศครีมให้กับชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "สวัสดีปีใหม่ 2558" งานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองมาฝากค่ะ งานได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนท...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมีประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนชุมชนที่ชุมชนดวงทอง ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน เป็นการนำความคิดเห็น ปัญหาของชุมชนที่แท้จริง ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยในวันนี้ 9 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ได้มา...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานเปิดใช้ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 มกราคม 2558 คณะตัวแทนของ ดร.วาชิต รัตนเพียร นำกระเช้าของที่ระลึก มอบให้กับ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 ...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 แม้วันนี้ฝนจะตก บรรยากาศอาจไม่เป็นใจสักหน่อย แต่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ก็มารับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างเนืองแน่น... ... พร้อมๆกับการต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยไมตรีจิต นำโดยคณะผู...

 • 08/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 6 -8 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ เขต 1 , 2, 3 ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเม...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันพุธที่สดใส ของวันที่ 7 มกราคม 2558 กับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 กับบรรยากาศ ความเป็นกันเอง และอบอุ่น ที่คณะผู้บริหาร โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มีให้กับผู้สูงอายุและผู้พ...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับ วันอังคาร กับการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เขต 1 ของวันที่ 6 มกราคม 2558 ... ความห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง และสม่...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 นายจเร หาสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา พร้อมคณะครู ร่วมมอบของที่ระลึก ให้แก่ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมขอพรท่านเจ้าคุณ พระโ...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 .ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงผิวถนนซอยดวงทอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พร้อมประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...

 • 30/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมมอบกระเช้าให้กับ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558...

 • 30/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นายธนูศักดิ์ อุดร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะหัวหน้าฝ่าย ฯ ได้ร่วมมอบกระเช้าที่ระลึก และรับพร จาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่ วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ ชุมชนนารีนคร จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมื...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคมที่ชุมชนพุทธชาด รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน มาจัดทำ...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมีการประชุมประชาคมของชุมชนจันทิมาธานี เพื่อนำแผนชุมชนซึ่งมาจากการนำความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของคนใ...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคมที่ ชุมชนหมู่ 1 โสนลอย ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน มาจากการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหาที่แท้...

 • 26/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงนักเรียนไ...

 • 25/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่กำลังเวียนมาบรรจบอีกครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...

 • 25/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม้ 2558 ร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบา...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนประตูน้ำพิมลราช โดยประชาชนในชุมชน ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นกระบวนการในกา...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัว...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ด.ช.โปร เดมุลเดอร์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา คว้า เหรียญทอง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี กรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี ...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้ามอบให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และรับพรจากรองผู้ว่าฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้าของขวัญมอบให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แด่ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้องผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำกระเช้ามอบให้แด่ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 โดยประชาชนในชุมชน ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นกระบวนกา...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ของชุมชน คลองงิ้วค่อม ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ใยชุมชน การนำป...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ของชุมชน ช.รุ่งเรืองพัฒนา ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ใยชุมชน ก...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากแพรก...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3/2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเทศบาลกับชุมชน ชุมชนกับชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง...

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนสวนผัก โดยมาจากความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชน ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศม...

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆของแต่ละส่วนราชการ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 17/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3/2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบา...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายประสงค์ สุ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการทำลูกระนาดในชุมชนนารีนคร...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชาวชุมชนนารีนคร เพื่อให้พี่น้องในชุมชน ได้ออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีความแข็งแรง ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัสทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กวาดถนนบางกรวยไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1,2 ซึ่งการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เป็นการนำเอาปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การน...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการ รับทราบปัญหาที่แท้จริงภายในชุมชน ณ ชุมชนตลาดเก่า...

 • 12/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒน...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอบางบัวทอง(โค๊กอุปถัมภ์) จัดการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ องค์มหาราชัน มิ่งขวัญของประชา เพื่อนำรายได้สนับสนุนด้านการศึกษา...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ที่มาร่วมงานเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 การแสดงชุดแรก กับ วิด ไฮเปอร์ การแสดงชุดที่ 2 กับการแสดงของ ใบเตย อาร์สยาม การแสดงชุดที่ 3 กับโปงลางสะออน...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนชัยถวายพรพระบาทสมเด็จพระ...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้...

 • 04/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ. โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 04/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ของนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนรา...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโนบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้มาดำเนินโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนสามวัง โดยมีพี่น้องประชาชนได้มา แสดงความคิดเห็น และความต้องการที่แท้จริง ของชาวชุมชน ทั้งนี้มี นายสุทร บุญสิริชูโต ปล...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 3) ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เ...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ซึ่งวันนี้เป็นวันเอดส์โลก ทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี มีโรงเรียนในเขตเทศบาล อสม. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และร่วมนิทรรศกาi ท...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 พนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning day เพื่อให้ภายในเทศบาลเกิด ความสะอาด...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 2) ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดย...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิก...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 1) ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ก...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ได้เกียรติเข้ารับประทานรางวัล ผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทดีเด่น พ่อตัวอย่างดีเด่น ลู...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง) ชุมชนจุรินทร์จัดสรร ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ ดำเนินการลอกท่อถนนเส้น วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์(วัดเล่งเน่ยยี่2) ตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เพื่อเป็นการเพิ่มทางระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาความ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัฒกาญจน์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมการประชุมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน และให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนลุมพินี...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เทิดไท้อัครศิลปิน มหามงคลแห่งชาวสยาม" รอบแรก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ใ...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เข้ารับรางวัลธรรมลักษณ์ศิลา ประจำปี 2557 ในพิธีประทานรางวัลประกาศ เกียรติคุณ ประจำปี 2557 โครงการยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและ ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและศาสนา โดยม...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 1 ในนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่คณะผู้บริหารเล็งเห็นและให้ความสำคัญ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุ...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ทุกวันพระ โดยมี ว่าที่ รต.อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ค่านิยม 12 ประการ

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 / ร่มโพธิ์ทอง 2 โดยมี ดร.อาวุธ เ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัด การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ของกลุมพัฒนาพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ นายกเทศมนตรีเมืองบัวทอง ...

 • 19/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนพุทธชาด และชุมชนดวงทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเทปูน เพื่อปรับปรุงลานกีฬา บริเวณชุมชนพฤกษ์พิมาน...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำลูกระนาดให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป - มา บริเวณ ชุมชน บ้านมั่นคง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา 1 ในนโยบาย ด้านการรักษาความสะอาด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6 - 7 เพื่...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนร่มโพธิ์ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศ...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนคลองงิ้วค่อม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บางบัวทอง ณ ศูนย์เยา...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนบัวทองวิลล่าและชุมชนสวนผัก โดยมี ดร.อาวุธ เจริ...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านปี 2557 ณ เอื้ออาทร 1,2 ทั้...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คุณครู นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษ...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต และไขมันในเส้นเลือด ณ ชุมชนเอื้ออาทร 1,2...

 • 12/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ซึ่งในปีนี้มีน...

 • 11/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านปี 2557 ณ ชุมชนทิพย์สุวรรณ ...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในค...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวจากกองสวัสดิการสังคม ... ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบนโยบายให้ ผอ.จันทร์ประภา อิสสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้เจ้าหน้าที่ ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางส่วนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้...

 • 07/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ ริมเขื่อนคลอง...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้องรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 เขต 3 โดยมีการทำกิจกรรม ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและพิการ เพื่อให้กำลังใจ ด้วยความห่วงใย ณ ซอยกานดา ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนภายในโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สำรวจตรวจความพร้อมของสถานที่ลอยกระทง และการจัดเก็บผักตบชวา บริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจงานการดำเนินการจัดเก็บเครืองสูบน้ำ บริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา เพื่อความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานลอยกระทงที่ทางเทศบาลเมืองบาง...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมต้อนรับ และเข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยค...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 กองช่าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในประเพณีลอยกระทง 2557 ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางบัวทองจะจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนคลอง...

 • 03/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการแจกเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ของเขต 1 ทั้...

 • 03/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ บริเ...

 • 31/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสุนทรี ศรีนวล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บริเวณอาคารอนุบาล เพื่อเตรี...

 • 30/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน ร่วมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้ อสม. ร่วมรับฟังข่าวสาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน พร้อมแจกค่าป่วยการให้แก่ ...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการทำความสะอาดตลาดเช้าข้าง ซอยทียมเจริญ ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดตลาดให้ทั่วบริเวณ พร้อมทั้งฉีดน้ำยาทำความสะอาดเพื่อดับกลิ่น เ...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสุนทรี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหาร ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา พร้อมทั้งทดสอบน้ำดื่ม ว่าปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับเด็กนักเรียน...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนเทศบาล 15 ทางเข้าโรงเรียนนท์ประสิทธิ์วิทยา ...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงปรับแต่งสนามบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม...

 • 21/10/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 13 พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยของตลาดสดเทศบาล เรื่องของความสะอาด การระบายของน้ำ และรับฟังปัญหาของพ่อค...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้ตลาดสดของเทศบาลสะอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะ กรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง ข้อมูลข่าวสารขอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมสั่งการให้เร่งปรับปรุงพร้อมทำความสะอาด บริเวณป้ายรถเมล์หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเพิ่มความสะดวก...

 • 14/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ตุลาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุม...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพ...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมกิจกรรมการประชุมประจำ เดือนตุลาคมพร้อมแจกค่าป่วยการให้แก่ อสม. ทั้งนี้ มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบั...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายวันชัย เจริญนนทสิทธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นนทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ซึ่งถือได้ว่าเป็นปร...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุและ ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญกับพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุม ชี้แจงข่าวสาร ความคืบ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วน และ เจ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ทั้งนี้มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเท...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ซึ่งท่านได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 29/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ...

 • 26/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมสุขสันต์หรรษาวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ในโครงการประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น ณ ห้อ...

 • 26/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5...

 • 25/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเตรียม งานลอยกระทง และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในที่ประชุม และมีรองนายก...

 • 24/09/2014 คลิกดูเนื้อหา พิธีเปิดงานกินเจ วันที่ 23 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ประจำปี 2557 โดยมีนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่ชุมชน" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ซึ่งวัตถุ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนนราชการ ได้มอบแว่นสายตาให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ในโครงการแว่นจาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเืศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนนันทนวรวิทย์ ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนพึงรำลึก และโรงเรียนอัช-ซิกรอ ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นสายตา ให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับ นักเรียน ในการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีพยาบาลจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำแก่น้องๆ ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ 15 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ๕ ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สนับสนุนสนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 กันยายน 2557 งานส่งเสริมสุขภาพ ฯ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้ไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน โรงเรียนไมตรีอุทิศ เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน โรคให้แก่เด็กๆ ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด นนทบุรี รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ทั้งนี้ มีประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน มาก ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดตั้งชมรม คุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองบางบัวทอง และมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กันยายน 2557 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามปัญหาการจราจร กับสถานศึกษาและตลาด ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยจัดให้มีพิธีลงนาม บริเวณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมการใช้นำ้มันทอดซ้ำ วันที่ 9 กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์บทบาทพื้นที่ สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองบางบัวทอง ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยมี รองนายกเทศม...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่าง...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและ ควบคุมโรค ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนพึงรำลึก...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมทองพลับ" ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการของประชาชน และเป็นการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ...

 • 05/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมโครงการรวมพลังศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82...

 • 05/09/2014 คลิกดูเนื้อหา 1 ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปั...

 • 04/09/2014 คลิกดูเนื้อหา การอบรมอาชีพ กองสวัสดิการสังคม วันที่ 3 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมชั้น" ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนบุศชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการขอ...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ภารกิจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ การสานตะกร้าจากผักตบชวา ณ ชุมชนชลลดา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ให้ความสำคัญมาเปิดการอบรมพร้อมร่...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ดร.วีระชัย ขันรุ่ง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการนี้ ผู้สู...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำปาท่องโก๋ - สังขยา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล ร่วมให้กำ...

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำชานมไข่มุก ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.วีระชัย ข...

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 ค่ะ ... ขอต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต1กับการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำ เดือนกันยายน 2557 วันนี้บรรยากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้พูดคุย พบปะ และทำกิจ...

 • 27/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลเมือง บางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใ...

 • 25/08/2014 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงส่งเสริมศักนภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใฟ้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ณ สวนลุงยวง ซึ่งท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอสม.ในเขตเทศบาล เมืองบางบัวทอง ณ จังหวัด น่าน โดย มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพี่น้องชาวบางบัว ทองร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ณ ชุมชนบุศรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น...

 • 20/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่แกนนำ ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน ในพิธีเปิด...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเ...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมี นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน ร่วมเดินขบวนเทอด พระเกียรติเนื่องในวัยเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 จากสำนั...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และมอบรางวัล เด็กสุขภาพดี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 08/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยนักเรียนได้ท...

 • 08/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำวัคซีนไปฉีดให้แก่ นักเรียน ในชุมชนเขตเทศบาล ฯ ซึ่งวันนี้ได้มาทำการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนจิรดา...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา แอดมินนำภาพการประกวด หนูน้อย และเด็กน้อยสุขภาพดีที่ได้ รับรางวัล โดยมีท่านนายกใจดี นายกฯอาวุธ มามอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับเด็กๆที่ได้รับรางวัลด้วย ... ความน่ารัก ร่าเริง สดใส ยังสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ด...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บางบัวทอง ร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวตลาด เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณ ตลาดเทศบาล...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกวาดถนน บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา ให้...

 • 06/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพซึ้งๆของ เด็กน้อย ระหว่างคุณแม่กับลูกๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอื้ออาทรบางบัวทอง มาฝากค้ะ ...โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่...

 • 06/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับผู้สูงอายุ เขต 3 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งค่ะ ... ความห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของ นายกฯอาวุธ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การอำนวยความสะดวก ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็น การนำข้าวต้มไว้คอยบริการ สำหรับผ...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 " สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ " เรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมชี้แจงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง (16 รูป) วันที่ 1 สิงหาคม 2557 คสช.ร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดอบรมชี้แจงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีเช้าวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 และต้อนรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเขต 2 ทุกท่านค่ะ .. บรรยากาศเช้านี้ เต็มไปด้วยความสดชื่น ผู้สูงอายุได้พบปะและได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน ได้ออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจก็ดี ผู้สูงอายุก็...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เขต 1 ที่สดใส วันนี้อากาศกำลังดี ไม่ร้อนมาก ... แล้วท่านนายกฯอาวุธ ก็มาต้อนรับ ผู้สูงอายุแต่เช้า วันนี้ท่านมาตักข้าวต้มให้กับ ผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง นี่คือความใส่ใจผู้สูงอายุ ที่ท่านนายกปฏิบัติเป็นประจ...

 • 04/08/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลเมืองบางบัวมอง ณ ชายน้ำจามจุรี มาฝากให้พี่น้องชาวบางบัวทอง ได้ชมกันค่ะ เห็นภาพแล้วต้องบอกว่า เป็นกิจกรรมดีๆที่นอกจากนำ การบริการมาไว้ที่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนด้วย กิจกรรมด...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมช...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงและรับฟัง ความคิดเห็น ปั...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้รับรางวัลชมเชย รับรางวัลชมเชย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกา...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บางบัวทอง มอบอุปกรณ์ด้านการจราจร ให้แก่สถานีตำรวจ...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้นำแว่นตา มามอบให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาและได้มาวัดสายตาประกอบแว่นตา...

 • 15/07/2014 คลิกดูเนื้อหา "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 2557 โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา ที่สวยงาม ผสมผสานกับการรำแบบไทยๆ นอกจากนั้น ดร...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา สำนักปลัดฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือ และรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบเดือนท...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทองร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเป็นการอบรมที่นำวัสดุเหลือใช้ในบ้าน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ นับว่าเป็นโครงการดีๆ ที่ จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิก...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมอัญเชิญพระปรางค์นาคปรก ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์อนัตตา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำสิ่งของ และผ้าป่าการศึกษา เพื่อช...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี 2557 และร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดเทศบา...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังคำบรรยายโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านเศรษฐ...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ภายใต้ การบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวางระบบการจัดการจราจรในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี รอ...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง จัดให้มีการประชุม อสม.ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประชาสั...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2557กับการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ..ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและพูดคุยกับ ผู้สูงอายุอย่างเป็น...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการก่อสร้างยกระดับถนน วางบ่อพัก และท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมทางเท้า บริเวณ ถนนเทศบาล 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ของคณะผู้บริหาร ทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการสำรวจ ตรวจสอบ และพบปะพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล รวมทั้งรับแจ้งเรื่ร้อง...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติปรองดองสมาฉันท์เพื่อการปฏิบัติรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมพบปะพูดคุยทำความเข้าใจที่ดี สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ กับพุทธสนิกชน ณ วัดละหาร...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ซึ่งท่านนายก...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ชุมชน หมู่ 5 โสนลอย และ ชุมชนสวนผัก...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีตอนเช้าของวันอังคาร สีชมพูค่ะ ... วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศน่ารักๆ สดใสๆ ของน้องๆหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองมาฝากกันค่ะ ความน่ารักสดใสของน้องๆหนูๆจะทำให้ทุกคนยิ้มได้ และวันนี้ นายกฯอาวุธ ผู้ใหญ่ใจดีของหนูๆก...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ใน "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค รวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง ท...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ใส่ใจสุขภาพ 1 ในนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวท ได้จัดโครงการดีๆ ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกทั้งวันเสาร์และ วันอาทิตย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและรพ.สต.วัดบางไผ่ค่ะ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ตามโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้องๆเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองบางบัวทอง ในการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โครงการสร้างบทบาทพื้นที่ สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ส...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการสังคม กองช่าง กองสารณสุข ร่วมมือกัน ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการตัดแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งทางคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบั...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธสนิกชนชาวบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายสลากภัต ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2562) โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเต้นแอโรบิค ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ตามนโยบายนายกฯอาวุธ ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ ให้คนในชุมชนแข็งแรง มีสุขภาพกายใจที่ดี...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฎิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ประจำเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพบปะ พูดคุย กับ พี่น้อง ชาวมุสสลิม สร้างความเข้าใจ และ สร้างความสามัคคีในสถาบันครอบครัว ชุมชน ...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ศูนย์ปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสร้างความเข้าใจอันดีภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนบางบัวทองวิลล่า...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ศูนย์ปฏิบัติการปนองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมสร้างความเข้าใจในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนศศิภา...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารของชุดปฏิบัติการปรองดองและสมานฉันท์เพื...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมดร.วีระชัย ขันรุ่ง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 25...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ และให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ครู ในการสร้างความสามัคคีในสถา...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ...ภาพผู้นำท้องถิ่น ที่เปี่ยมไปอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วท่านก็เป็น ผู้หนึ่งที่มีความอ่อนโยนค่ะ เด็กๆนักเรียนตัวน้อยๆวิ่งโผเข้าไปหา ไปกอด นายกฯ อย่างไม่กลัว นายกฯเองก็น่ารักจังเลยค่ะ เล่นกับน้องๆอย่างเป...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 17/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบรถให้แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นคุณลุงที่อยู่ในชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 เพื่อให้ผู้พิการมีความสะดวกขึ้น ...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อแจ้งข่าวสาร รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิ...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา "ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ในเรื่อง ประชาธิปไตย" เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหารซึ่งผลการเลือกตั้งได้แก่ เบอร์ 1 ทีม After School นำทีมโดย พี่วิชิดา น่วมสอน และทีมคณะก...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจดูแนววางท่อ และทำถนน ณ โรงเรียน นนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 10/06/2014 คลิกดูเนื้อหา "ใส่ใจในเรื่องการศึกษา และสวัสดิภาพของนักเรียน" แอดมิน ต้องบอกว่า ดีใจกับนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่มีผู้บริหารที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิต ของนักเรียนทุกคน "ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง" ที่ได้จัดรถรับส...

 • 09/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพ มวก.นนทบุรี คัพ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมแข่งขัน กองเชียร์ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ยกนิ้วแล้วบอกเลยค่ะ ว่า เยี่ยมมาก ...สำหรับพลังสตรี ทีมฮูลาฮูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง .. วันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จึงร่วมแสดงความยินดี กับทีมฮูลาฮูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งข...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เห็นภาพนี้ แอดมิน แอบอมยิ้มเลยค่ะ "ผู้นำท้องถิ่น ที่ใส่ใจลูกน้อง" ขอยกให้ นายกฯอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ คนนี้เลย ... วันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และที่ขา...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล สำรวจ ตรวจสอบ เขื่อนกั้นน้ำ บริเวณหมู่บ้านชายน้ำจามจุรี เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมการ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเทศบาล 9 โดยดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร และปูยางทางเชื่อมพร้อมตีเส้นจราจร ซ่อมแซมฝาเหล็กท่อระบายน้ำและทางเท้า ทั้งนี้ ขออภัยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ค่ะ ... ขอต้อนรับผู้สูงอายุ เขต 1 ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง... โดยวันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มาพบปะ พูดค...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะศึกษาดูงานมาที่ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบางเปร็ดใน เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาฝากค่ะ เรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะ ...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง(พ.ศ.2558-2562)...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง มาฝากกันค่ะ สำหรับภาพบรรยากาศนี้ เป็นการดูงานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี การนำผลไม้ที่ขึ้นชื่อ มาดัดแปลงเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทุเรียนทอดกรอ...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหานแห้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาระบบการระบายน้ำของหมู่บ้านจันทิมาธานี ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดถนนบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้ถนนมีความสะอาด...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐานด้วยตนเอง รุ่นที่ 4...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 และการแข่งขันกีฬ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา มาแล้วค่ะ โครงการดีๆที่นายกฯอาวุธ นำมาให้กับชาวบางบัวทอง ... การอบรมอาชีพ "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ" โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม โดยนายกฯอาวุธ ได้เล็งเห็นและต้องการสนับสนุนให้คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายไ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ภาพบรรยาย ท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้นำหนังสือครบรอบ 77 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ไปมอบให้แก่ ร้านกาแฟ เฮียดำ สภากาแฟแห่งความสุข ประจำตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ้งร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ดั่งเ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการตรวจดูสภาพความปลอดภัยของห้องเก็บทรัพย์สิน ของผู้นำสิ่งของมาจำนำกับ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่ามีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้มีสภาพมั่...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา หลังจากที่ เมื่อเช้า ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สำรวจบริเวณตลาดสดเทศบาล จึงทำให้เห็นว่าฝาท่อบริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลปิดอยู่ ถ้าเกิดฝนตกอาจทำให้ระบาย ไม่ทัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557 เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยท่านรองประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีและท่านสท.วิชัย วิชิตพรชัย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมจำหน่ายธูปเทียนพร้อมดอกไม้แก่ผู้มาเวียนเทียน ณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ภาพพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดา ในพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา พิธีเปิดนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยนิทรรศการจะจัดให้มีถึงวันที่ 11 - 13...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ปัญหาของเราคือเวลาฝนตก แต่ผมก็คอยเฝ้าระวังฯ ในการควบคุมระดับน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวต ประจำวันให้ทุกเวลา24ชั่วโมง ผม อยากให้ประชาชนในพื้นที่ ของผมมีความสุข ครับ ...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจใน หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐาน รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา "มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ก้าวไกลสู่สากล" เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ต้องกล่าวคำว่า "ยินดีต้อนรับคณะผู้ป...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีตอนสายๆของวันพฤหัสบดี และยินดีต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 3 ทุกท่าน .. อากาศ อาจจะร้อนไปสักนิด แต่ท่านนายกฯอาวุธ พร้อมคณะผู้บริหาร ก็มีความห่วงใยในผู้สูงอายุเสมอ พร้อมทั้งได้นำผู้สูงอายุทุกท่าน บริหารร่างกาย และได้ให้ผ...

 • 07/05/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดี และยินดีต้อนรับ ผู้สูงอายุ เขต 2 ทุกท่านนะคะ แม้ว่า อากาศจะร้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุทุกท่านก็ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร .อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการตรวจครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ชุมชนชายน้ำจามจุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา "งานวันรวมใจ อับดุลลานุสรณ์"ครั้งที่16 ที่บางบัวทอง

 • 06/05/2014 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2557 พร้อมกันนี้มีการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไ...

 • 02/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานร่วมโครงการบรรยายกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีวิทยากรคือ นายชวลิต ธูปตาก้อง มาร่วมบรรยาย ทั้งนี้มีกลุ่ม อสม. ร่วมรับฟ...

 • 30/04/2014 คลิกดูเนื้อหา จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงค่ะ วันนี้แอดมินนำภาพการเต้นแอโรบิคสัญจร ชุมชนจันทิมาธานี มาฝากค่ะ โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีการออกกำล...

 • 30/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 "สมาคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง" เพื่อชี้แจ...

 • 30/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการ และสำรวจดูการลาดยางบริเวณข้างธนาคารออมสิน...

 • 30/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ ก...

 • 30/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีการศึกษา 1/2557 ครั้งที่ 1 / 2557 โดยเป็นการนำผลงานหรือกิจกรรมข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการบริหารศูนย...

 • 28/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2557

 • 12/05/2014 หนังสือที่ระลึก 77 ปีเมือง บางบัวทอง

 • 28/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หมู่บ้านภัสสร 7 และเทศบาลเมืองบางบัวทองได้มอบเครื่องออกกำลังกายให้พี่น้องในชุมชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วย ขอบคุณภาพถ่าย ...

 • 28/04/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 2 ของวันที่ 2 (วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557) สำหรับการอบรมรุ่นนี้ นักเรียนตั้งใจฟังวิทยากรเป็นอย่างดี ในหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐานด้วยตนเอง เห็นแล้วเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ สำหรับก...

 • 28/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงาน อสม.บางบัวทอง ทั้งนี้ ได้ถ่ายรูปร่วทกับอสม.ในเขตเทศบาล และ อำเภอบางบัวทองด้วย ...

 • 28/04/2014 ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เมื่อคืนวาน (24 เมษายน 2557)เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ร่วมเป็นเจ้าภา...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง รดน้ำต้นไม้ บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย ...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำพนักงานเทศบาลร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพ วันเทศบาล 24 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ ไหว้พระ พระพรหม รวมไปถึงเสด็จพ่อ ร.5 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เนื่...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา นายกอาวุธ ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชนพฤษกพิมาน 2 เพื่อให้มีความน่าอยู่ สะอาดตา ...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ผู้อำนวยการกองต่างๆ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเทศบาล ปี2557 โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรม และ ให้โอวาท สร้างขวัญ และกำลังในการทำงาน เพ...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา แม้แดดจะร้อนสักแค่ไหน .... แต่พวกเราชาวเทศบาลเมืองบางบัวทองก็ยังยิ้มได้เสมอนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่บรรยากาศการเริ่มต้น สู่ การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ปี เราชาวเทศบาลจะมาพบกัน 1 ครั้ง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์...

 • 24/04/2014 คลิกดูเนื้อหา แม้แดดจะร้อนสักแค่ไหน .... แต่พวกเราชาวเทศบาลเมืองบางบัวทองก็ยังยิ้มได้เสมอนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่บรรยากาศการเริ่มต้น สู่ การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 1 ปี เราชาวเทศบาลจะมาพบกัน 1 ครั้ง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์...

 • 23/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ลอกคลองขวาง สวนผัก จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มทางระบายน้ำให้ดีขึ้น ของเทศบ...

 • 23/04/2014 คลิกดูเนื้อหา เริ่มแล้วค้ะ สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐานด้วยตนเอง รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศม...

 • 22/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 เมษายน 2557 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธ์วิทยา ...

 • 22/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตรวจดูว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน รวมไปถึงเพื่อปรับปร...

 • 22/04/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 เมษายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ร่วมมือกันในการลอกท่อบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ...

 • 21/04/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรี นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย ณ ชุมชนบุศรินทร์ ซึ่งนายกฯอาวุธ ได้แสดงความห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิ...

 • 21/04/2014 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐานด้วยตนเอง รุ่นที่ 1