ข่าวกิจกรรม
 • 16/10/2017 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพรอนั...

 • 16/10/2017 จัดเรียงต้นดาวเรือง วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ช่วยกันจัดเรียงต้นดาวเรือง เพื่อเตร...

 • 16/10/2017 ประชุมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง นำโดย นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ...

 • 16/10/2017 การซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ไปตรวจดูเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยมเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและในข...

 • 16/10/2017 ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในคลองบางบัวทอง วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในคลองบางบัวทอง บริเวณประตูน้ำพระยาบรรลือ และประตูน้ำคลองบางบัวทอง เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน...

 • 16/10/2017 รับมอบอุปกรณ์และดอกไม้จันทร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์และดอกไม้จันทร์ จากทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ซึ่งได้มอบไว้ให้ใช้ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบ...

 • 29/09/2017 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณบริเวณสนามหญ้าหน้าสำนัก...

 • 29/09/2017 การจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 และร่วมรับฟังบรรยายรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรั...

 • 29/09/2017 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจราณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมา...

 • 29/09/2017 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพัฒนาการของเด็กๆ...

 • 21/09/2017 โครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นในโครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560 โดยมี นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี...

 • 14/09/2017 โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 ...

 • 14/09/2017 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบป...

 • 14/09/2017 โครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส...

 • 11/09/2017 มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 ในงานพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประ...

 • 11/09/2017 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระ ...

 • 30/08/2017 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสาร จึงได้จ...

 • 21/08/2017 พิธีปิดโครงการกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานปิดโครงการกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองประจำปี 2560 ซึ่งมีนายพรอนันต์ ...

 • 21/08/2017 งานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง(วัดบางไผ่พระอรามหลวง) พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเท ศบาล หัวห...

 • 21/08/2017 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ...

 • 21/08/2017 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ (สิทธิคนพิการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0) ...

 • 09/08/2017 สถานีประตูน้ำคลองบางบัวทอง วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เดินทางไปยังสถานีประตูน้ำคลองบางบัวทองเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหลังจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลจากการได้รับชมคลิปวิดีโอ การระบายน้ำของประตูน้ำคลองบางบัวทองผ่...

 • 03/08/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

 • 03/08/2017 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมให้การต้...

 • 03/08/2017 จัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยนายอำเภอบางบัวทอง ...

 • 03/08/2017 ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเ...

 • 03/08/2017 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

 • 03/08/2017 โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิกสัญจร ซึ่งจัดโดย ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบ...

 • 03/08/2017 โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเ...

 • 03/08/2017 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...

 • 26/07/2017 พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส...

 • 26/07/2017 ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในชุมชนบ้านมั่งคง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน...

 • 26/07/2017 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เพื่อเตรียมจัดโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...

 • 25/07/2017 โครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานราชกา...

 • 25/07/2017 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

 • 25/07/2017 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำ...

 • 24/07/2017 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บ...

 • 24/07/2017 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

 • 24/07/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกอง สวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอ...

 • 24/07/2017 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนน สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการเปิดกา...

 • 11/07/2017 ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัว...

 • 06/07/2017 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบ...

 • 06/07/2017 ประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 รอบสุ...

 • 06/07/2017 เปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมาย ให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพิธีหล่อเทียน พรรษาประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและปร...

 • 06/07/2017 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดละหาร ซึ่งการถวายเที...

 • 06/07/2017 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 06/07/2017 โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอ...

 • 06/07/2017 มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา อำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธ...

 • 06/07/2017 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่...

 • 20/06/2017 การประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชชุมชน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ใช้แผ...

 • 16/06/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาน...

 • 16/06/2017 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2060 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเร...

 • 08/06/2017 งานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ...

 • 02/06/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในเขต 1 , 2และ3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาช...

 • 30/05/2017 โครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม...

 • 30/05/2017 ดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อม...

 • 30/05/2017 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง บริเวณ ชุมชนสามวัง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เร...

 • 30/05/2017 โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมกันด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขอความรู้และคำแนะนำจากอาจา...

 • 29/05/2017 เปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 และจะดำเนินการดูดลอกท่อระบายน...

 • 26/05/2017 โครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเ...

 • 26/05/2017 " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " " ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง " เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส...

 • 19/05/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกภาเทศบาล...

 • 15/05/2017 ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่อับดุลลานุสรณ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะกรรมการอับดุลลานุสรณ์ ยังได้มอบโ...

 • 15/05/2017 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย รองประธานสภ...

 • 15/05/2017 เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 และกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร...

 • 15/05/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 02/05/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต 1 และ 3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและพูดคุยแก่ผู้ม...

 • 02/05/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560...

 • 28/04/2017 ฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สนใจ โดยจัดฝึกการทำดอกไม้จันทน์และดอกดารารัตน์ ท่านใดสนใจเข้าฝึกอบรมอาชีพ และต้องการทำเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

 • 28/04/2017 การประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2560 และกิจกรรมรดน้ำผู้อาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์...

 • 27/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศ...

 • 25/04/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 24/04/2017 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และกล่าวสาร เนื่องในวันเทศบาล ซึ่...

 • 18/04/2017 งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 15 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญ พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาล และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นา...

 • 18/04/2017 งานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการทำบุญและพิธีสรงน้ำพระ ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

 • 11/04/2017 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องด้วยใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ณ วัดบรมราชากา...

 • 07/04/2017 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี...

 • 07/04/2017 สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ระดับภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ร...

 • 07/04/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เทศบางเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบา...

 • 07/04/2017 โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง...

 • 07/04/2017 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร...

 • 31/03/2017 ประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเ...

 • 31/03/2017 กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ...

 • 31/03/2017 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม...

 • 31/03/2017 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

 • 31/03/2017 โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้...

 • 31/03/2017 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" วันที่ 26 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัต...

 • 31/03/2017 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ ห...

 • 31/03/2017 การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเ...

 • 31/03/2017 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนรา...

 • 22/03/2017 ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและนางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...

 • 22/03/2017 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” วันที่ 14 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงาน 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ อำนาจหน้าที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ...

 • 10/02/2017 งานนิทรรศการมาฆบูชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการมาฆบูชา พร้อมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมทำบุญ ชมนิทรรศการ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานวัดละหาร...

 • 09/02/2017 โครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จัดโดย โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดซุ้มนิทรรศการมากมา...

 • 09/02/2017 การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจันทิมาธานี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจันทิมาธานี เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการชุมชน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ ชุมชนจันทิมา...

 • 09/02/2017 การซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 9 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล 9 ซึ่งได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่ขึ้นมาวิ่งและจอดบนทางเท้า...

 • 09/02/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพูดคุย และนำออกกำลั...

 • 09/02/2017 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...

 • 09/02/2017 การสาธิตการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการสาธิตการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่...

 • 09/02/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 2)โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ...

 • 09/02/2017 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร วันที่ 27 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนวัฒกาญจน์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ้งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 09/02/2017 การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม วันที่ 26 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม และแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิกได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น ...

 • 08/02/2017 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 วันที่ 26 มกราคม 25560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ได้เข้าพบพูดคุยกับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล...

 • 25/01/2017 โครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดโครงการประชารัฐ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุน ปฎิบัติการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 บริเวณคลองผู้ใหญ่จร หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก...

 • 24/01/2017 ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผักคืนชีพ และ การใช้วัสดุเหลือใช้ปลูกผักสวนครัว โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายส...

 • 24/01/2017 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประ...

 • 24/01/2017 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 24/01/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 24/01/2017 วันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูบูรพาจารย์ พร้อมร่วมกล่าวคำบูชาค...

 • 23/01/2017 โครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดย...

 • 23/01/2017 มอบเงินช่วยเหลือ วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายประจ...

 • 20/01/2017 ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 20/01/2017 "บวชแทนคุณ ได้บุญทั่วกัน" วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร้วมพิธีแห่นาค และพิธีมอบผ้าไตรให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

 • 10/01/2017 โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำคณะผู้ร่วมงาน ขลิบผมให้นาคทั้ง 24 คน ในพิธีขลิบผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

 • 06/01/2017 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 6 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 06/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ...

 • 06/01/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม วันที่ 5 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

 • 04/01/2017 อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุ...

 • 04/01/2017 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจา...

 • 04/01/2017 โครงการตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ได้ลงจุดตรวจป้อ...

 • 04/01/2017 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2...

 • 30/12/2016 จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำค...

 • 30/12/2016 ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้างและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลวัดลหาร ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 29/12/2016 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 27/12/2016 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป...

 • 22/12/2016 ตรวจเยี่ยม วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม นายประจวบ คล้ายพุ่ม สมาชิกชุมชนบ...

 • 19/12/2016 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ปรุบปรุงบ้านของนางเสนาะ กาลกิจ บ้านเลขที่ 187/42 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จั...

 • 19/12/2016 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ปรุบปรุงบ้านของนางนิตยา โพธิ์แก้ว บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดน...

 • 19/12/2016 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส...

 • 19/12/2016 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากงานส...

 • 16/12/2016 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 15/12/2016 โครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 สำนักศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการธรรมะศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อ...

 • 09/12/2016 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ณ ส...

 • 09/12/2016 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ได้มีการแปร...

 • 07/12/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559...

 • 06/12/2016 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์ และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีตักบาตรข้าว...

 • 06/12/2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จำนวนราษฏร 30,001 - 70,000 ...

 • 06/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเ...

 • 02/12/2016 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วั...

 • 02/12/2016 จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่มาติดต่องานบริการของเทศบาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราช...

 • 02/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 02/12/2016 พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และจุดเทียนชัย โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...

 • 01/12/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพ...

 • 01/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให...

 • 01/12/2016 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก โดยจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยนักเรียนในเขตเทศบาลฯ และมีการขายดอกกุหลาบสีเหลืองเพื่อนำรายได้ช่วย...

 • 01/12/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 01/12/2016 โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ สำนักปฏิบั...

 • 24/11/2016 การประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 24/11/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทา...

 • 23/11/2016 ติดตามผลการทดลองผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ติดตามผลการทดลองผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% ที่ได้ทำการทดลองฉีดพ่นไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว (14-11-59) ผลปรากฎว่าบริเวณผักตบชวา...

 • 23/11/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นให้แก่นักเรียน ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 25...

 • 23/11/2016 "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นายไพรัตน์ จันทน์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชา...

 • 23/11/2016 ร่วมกันขุดลอกผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกันขุดลอกผัก...

 • 23/11/2016 "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กิ่งกาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรรัฐวิสาหกิจ นักเรียน ผู้นำช...

 • 21/11/2016 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถว...

 • 21/11/2016 ร่วมทดลองผลิตภัณฑ์กจัดวัชพืช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทดลองผลิตภัณฑ์กจัดวัชพืช ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ณ คลองบางไผ่...

 • 21/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการก่อสร้างเพื่อให้เ...

 • 14/11/2016 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประ...

 • 07/11/2016 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรร...

 • 03/11/2016 การการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ...

 • 02/11/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ...

 • 02/11/2016 เปิดรับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ให้คำแนะนำกับประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอา...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ และยังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณซอยโรงเรียนอัชซิกรออีกด้วย...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ พร้อมตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำด้วยตนเองและยังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหลังโรงเรีย...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาและถนน ค.ส.ล วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาและถนน ค.ส.ล หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่ ก่อนเปิดภาค...

 • 01/11/2016 ลงพื้นที่ตรวจการสูบระบายน้ำบริเวณจุดต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการสูบระบายน้ำบริเวณจุดต่างๆ เนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านเกิดฝนตกหนักมากทำให้น้ำฝนไหลลงท่อระบายน้ำไม่ทัน ดร.อาวุธ ฯจึงได้สั่งการให...

 • 28/10/2016 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย และอาสาสมัครชุมชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธร...

 • 27/10/2016 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชกา...

 • 27/10/2016 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราช...

 • 26/10/2016 ได้ร่วมมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายอนุรักษ์ ตันสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและน้...

 • 26/10/2016 ให้บริการผ้อมผ้า เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการผ้อมผ้า ฟรี!! ในวันเวลานี้ ถึง วันศุกร์นี้ (28-10-59) เปิดบริการเวลา 09.00-15.00น. โดยจำกัดจำนวน 3 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน (โปรดนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วย)...

 • 26/10/2016 โครงการปรับปรุงหน้าอาคารเรียนและก่อสร้างโครงหลังคาสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงหน้าอาคารเรียนและก่อสร้างโครงหลังคาสูง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง วัดบางไผ่...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่สำรวจหน้างาน วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจหน้างานก่อนพรุ่งนี้จะดำเนินการนำรถแม็คโครมาตักลอกผักตบชวาเพื่อให้ทางไหลของน้ำเป็นไปด้วยได้ดี...

 • 26/10/2016 ควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันฯ ณ บริเวณชุมชนฟาอีสฯ นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช...

 • 26/10/2016 ร่วมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายคงศักดิ์ ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติประธานอำเภ...

 • 26/10/2016 ดำเนินการเรียงกระสอบทราย วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการเรียงกระสอบทรายทางเดินทางให้กับชาวชุมชนซอยสมหญิง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...

 • 26/10/2016 ธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

 • 26/10/2016 การประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ...

 • 26/10/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยโรงเรียนอัชซิกรอ-พึงรำลึก พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับพี...

 • 26/10/2016 ลงพื้นตรวจเครื่องสูบ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นตรวจเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศที่ได้ดำเนินติดตั้งเมื่อวานนี้ พร้อมเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนบริเวณดังกล่าวที่ประสบน้...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 ซึ่งถือเป็นหนึ่งนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล...

 • 26/10/2016 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังชุมชนฟาอีสฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายนำ้ที่อาจเกิดการท่วมขังจากฝนที่ตกหนัก...

 • 26/10/2016 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นล่าง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 26/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำตรงบริเวณเขื่อนโรงเรียนโสตฯพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนัก...

 • 26/10/2016 ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายณัฐสันต์ ฟ้าประธานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยและตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อที...

 • 26/10/2016 ลงพื้นตรวจท่อระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นตรวจท่อระบายน้ำตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำตลาดสดเทศบาลหลังเกิดฝนตกเมื่อช่วงบ่าย ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ เร...

 • 26/10/2016 ร่วมกันแจกพันธุ์ต้นไม้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแจกพันธุ์ต้นไม้ให้พี่น้องประชาชน ณ ชุมชนทิพย์สุวรรณ เพื่อนนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ต่อไ...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพและได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนพุทธชาดถึงปัญหาของน...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำบริเวณชุมชนชายน้ำจามจุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทองธิราช เพื่อช่วยในการสูบระบายน้ำจากชุมชนบางพูลแ...

 • 21/10/2016 ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศฯ ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เพื่อช่วยระบายน้ำจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ...

 • 19/10/2016 สำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนเกิดฝนตกหนักทำให้การระบายเป็นไปได้ด้วยช้า พร้อม...

 • 19/10/2016 หาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการหาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรีพร้อมทั้งดำเนินการปิดรอยรั่วดังกล่าวให้เรียบร้อย...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำท่วมขังและเยี่ยมพี่น้องบริเวณชุมชนคลองผู้ใหญ่จร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และนายอนุรักษ์ ตันสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล ลง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน ซึ่งนายสุรพงษ์ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 17ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม...

 • 19/10/2016 สร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการสร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ เพื่อจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อไป ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะช่วยดูน้ำที่ท่วมขังขอ...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ในชุมชนและบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ณัฐสันต์ ฟ้าประธานชัยกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ในชุมชนและบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเมื่อคืนเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดการระบายน...

 • 13/10/2016 ตรวจสอบความพร้อมของการจัดการการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการลงพื้นสำรว...

 • 11/10/2016 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศ และชุมชนสามวัง บริเวณคอกวัว เพื่อดำเนินการสูบน้ำที่อาจท่วมขังออก โดยไม่ให้...

 • 11/10/2016 ปิดทางไหลของน้ำ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการปิดทางไหลของน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนไมตรีอุทิศ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เห็นถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเ...

 • 11/10/2016 ลอกท่อระบายน้ำโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 10 ตุลาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำบ่อยครั้ง เพ...

 • 11/10/2016 ก่อสร้างโครงหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) เพื...

 • 11/10/2016 มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ และกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเทิดพระเกียรต...

 • 07/10/2016 ขบวนแห่กระทงเจ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมพิธีแห่กระทงเจ ประจำปี 2559 โดยเริ่มขบวนแห่กระทงเจจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ไปยังศาลเจ้าพ่อจุ้ย พร้อมประกอบพิธี และลอยกระทงเจ บริเวณริมคลองพระพิม...

 • 07/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจระดับปริมาณน้ำ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจระดับปริมาณน้ำในคลองต่างๆภายในเขตเทศบาล ซึ่งบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน...

 • 07/10/2016 ดำเนินการสร้างแนวลูกระนาด วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสร้างแนวลูกระนาด เพื่อกั้นน้ำที่ไหลจากถนนเวลาฝนตกลงสู่แปลงผักของชาวบ้าน บริเวณถนนเทศบาล 9...

 • 07/10/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยชี้แจงข่าวสารต่างของทางเทศบาลเมืองบา...

 • 06/10/2016 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยชี้แจงข่าวสารต่างของทางเทศบาลเมืองบา...

 • 04/10/2016 การสร้างเขื่อนกันน้ำเตรียมปิดลำราง วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสร้างเขื่อนกันน้ำเตรียมปิดลำราง บริเวณบ้านกำนันชีพ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม ...

 • 04/10/2016 การกั้นกระสอบทรายพร้อมเสริมแนวคันดินที่ทรุดตัว วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการกั้นกระสอบทรายพร้อมเสริมแนวคันดินที่ทรุดตัว บริเวณชุมชนไมตรีอุทิศ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าชุมชนและพื้นที่การเกษตรของพี่...

 • 03/10/2016 "คนดีศรีสยาม" วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับรางวัล "คนดีศรีสยาม" ในงานประทานรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ...

 • 03/10/2016 ตรวจอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ (วันที่ 3 ตุลาคม 2559) เนื่องด้วยช่วงนี้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายชุมชน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้หลายจุด นอกจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วการตรวจสอบ...

 • 03/10/2016 ติดตั้งตาข่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ติดตั้งตาข่ายเพื่อใช้ดักขยะบริเวณปากท่อสูบน้ำ ตลาดบางบัวทอง ผลที่ได้คือ สามารถใช้งานได้อย่างดี ดักขยะที่จะเข้าไปติดเครื่องสูบ...

 • 03/10/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จากการที่เจ้าหน้าที่ได้นำท่อนาค มาติดเพิ่มบริเวณตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อใช้ช่วยระบายน้ำในเวลาในตกหนักนั้น แต่ปรากฎว่าเครื่องไม่สามารถให้ทำงานได้เนื่องจากมาขยะมาติดปากท่อเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บขยะท...

 • 30/09/2016 ทำการฉีดล้างทรายบนถนนเทศบาล 9 วันที่ 30 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำการฉีดล้างทรายบนถนนเทศบาล 9 เนื่องจากมีทรายตกลงบนถนนเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเดิ...

 • 30/09/2016 ติดตั้งท่อนาค 12" บริเวณสวนพุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินติดตั้งท่อนาค 12" บริเวณสวนพุด เพื่อใช้ช่วยระบายน้ำที่จะไหลเข้าสู่แปลงผักของเกษตกร ในเวลาที่มีฝนตกปริมาณที่มาก...

 • 30/09/2016 ขุดลอกคลองและเก็บผักตบชวา วันที่ 30 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดยการนำของ ดร. บัวทิพย์ สุขจั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา นำกำลังเจ...

 • 30/09/2016 งานมุฑิตาคารวะแด่..ครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานมุฑิตาคารวะแด่..ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ.โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 29/09/2016 ทำการขุดลองคลองบางไผ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ อบต.บางรักพัฒนา ทำการขุดลองคลองบางไผ่ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก หนึ่งนโยบายของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...

 • 29/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 29/09/2016 เทศบาลฯจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเรื่องอย่าทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการ ยกตะแกรงดักเศษขยะหน้าเครื่องสูบน้ำขึ้นมาทำความสะอาด จะเห็นได้ว่ามีขยะจำนวนมากติดอยู่ โดยขยะส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก และหากหลุดเข้าไปติดเครื่องสูบน้ำ ก็จะทำให้เครื่องขัดข้องไม่สามารถสูบน้ำได้. ทางเทศบาล...

 • 29/09/2016 การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดบางบัวทอง วันที่ 28 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดบางบัวทอง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเวลาฝนตก เนื่องจากขยะในท่อมีปริมาณมาก และยังไปติดเครื่องสูบน้ำทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า...

 • 27/09/2016 สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลว่า ขณะนี้นั้นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยในช่วง2-3วันที่ผ่านมา มีฝนตกในปริมาณที่มาก และปัญหาที่สำคัญในการทำให้การทำงานของเป็นไป...

 • 27/09/2016 การดูดลอกท่อระบายน้ำ วันที่ 27 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำในซอยดวงทองเพื่อระบายปริมาณน้ำออก และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำฝนที่ตก...

 • 27/09/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 กันยายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในชุมชน ซอยถนนจุรินทร์จัดสรร จำนวน 2 จุด ลงท่อระบายน้ำเพื่อระบายลงสู่ถนนบางกรวย - ไทรน้อย...

 • 27/09/2016 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1) เพื่ออบรมเทคนิคการเรียนดูบุตร สานสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียน และกิ...

 • 22/09/2016 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ วัดละ...

 • 22/09/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...

 • 22/09/2016 โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา วันที่ 21 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมโครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักต...

 • 22/09/2016 ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 กันยายน 2559 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางบัวทอง ได้มีการจัดการรายงานตัว นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 16/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 ประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 15 กันยายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ปนะจำเดือนกันยายน เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับชุมชน ในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจ...

 • 15/09/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยวันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ทุกส่วนราชการจึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งนี้ยังร่วมอวยพรวันเกิด โดยมีคณะผู้บริหาร สม...

 • 15/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 15/09/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธารเปิดกิจกรรม ณ ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดล...

 • 07/09/2016 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 7 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา...

 • 07/09/2016 จัดระเบียบแผงขายของและตึกร้านค้า วันที่ 6 กันยายน 2559 หน่วยงานราชการประกอบด้วย หน่วยงานจังหวัดนนทบุรี หน่วยอำเภอบางบัวทอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่จัดระเบียบแผงขายของและตึกร้านค้า ที่ตั้งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะและทางเดินเท้าในตลาดสดเทศ...

 • 01/09/2016 มอบแว่นตา วันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มอบแว่นตาพร้อมให้คำแนะนำในการแว่น ในโครงการตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 01/09/2016 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในการนี้ ดร.อาวุธ เจริญนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนต...

 • 30/08/2016 โครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

 • 30/08/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 29/08/2016 โครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องป...

 • 25/08/2016 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผ...

 • 24/08/2016 การต้อนรับและให้บริการประชาชน ในทุกๆเช้า หรือทุกครั้งที่ว่างจากภาระกิจ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จะมาให้การต้อนรับและให้บริการประชาชนที่มาเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร พร้อมร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้มาเข้ารับบริการ ...

 • 15/08/2016 การประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 15/08/2016 ร่วมงานทำบุญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้ทำคุณประโยชน์ และฉลองเปรียญธรรม-นักเรียน และมอบทุนการศึกษา ณ วัดละหาร...

 • 15/08/2016 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร...

 • 15/08/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมือง...

 • 12/08/2016 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเทิดพระเกียรติ...

 • 12/08/2016 กิจกรรมเดินการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 สมาคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ นายอำเภอบางบัวทอ...

 • 11/08/2016 เดินเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ชมรมออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง...

 • 09/08/2016 ทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพร และทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดโดยกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง...

 • 08/08/2016 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานปิดงานพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 255...

 • 08/08/2016 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณแม่ดีเด่น ภายในกิจกร...

 • 08/08/2016 พิธีทิ้งกระจาดมหาทาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานในพิธีทิ้งกระจาดมหาทาน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

 • 05/08/2016 รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐ...

 • 04/08/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ โรงเรียนเทศบาลวัด...

 • 04/08/2016 อบรมกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ" โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้ความสนในเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเม...

 • 02/08/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ในโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางด้านสายตา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ...

 • 02/08/2016 การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1และ3 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1และ3 นอกจากนี้ในวันที่มีการมอบเบี้ย ทางเทศบาลเมืองบางบัวทองยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามาทำการค้าขาย โดย...

 • 29/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พาตัวแทนนักเรียน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 (วันที่2) โดยมีคุณเอกนิษฐ์ ลีนะอินทร์ เป็นวิทยากรในกา...

 • 29/07/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบล และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบล และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ณ สำนักงานเทศบาลเ...

 • 28/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 โดยมีคุณเอกนิษฐ์ ลีนะอินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ เช่น การ...

 • 28/07/2016 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมใน...

 • 28/07/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "เกษตรสมัยใหม่ และการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดหมัก" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส...

 • 26/07/2016 การประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกอสม.ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบ...

 • 26/07/2016 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมี พนักงานเทศบาล เจ้าหน้...

 • 26/07/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนชายน้ำจามจุรี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็น...

 • 26/07/2016 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา9.00น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดย งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น5 ส...

 • 21/07/2016 ประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 ในเรื่องโครงการออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร และเทิดพระเกียรติ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

 • 15/07/2016 พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 14/07/2016 โครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และครู นำเด็กและผู้ปกครองรับทุนการศึกษา จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็ก...

 • 14/07/2016 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจชุมชนหงส์ประยูร2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที...

 • 14/07/2016 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

 • 14/07/2016 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด...

 • 13/07/2016 โครงการธรรมสัญจร ตามแนวทางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับ พระคุณเจ้า อุบาสก อุบาสิกา และผู้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ตามแนวทางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์อำเภอบางบัวทอง จ...

 • 12/07/2016 ตรวจสอบการก่อสร้างถนนซอย ในชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา วันนี้ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทนิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนซอย ในชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา ซอย2 ซึ่งได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนให้การเข้าออกบ้าน ซึ่งท่านนายกได้ชี้แจงและเสน...

 • 11/07/2016 พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" เพื่อนำไปถวาย วัดละหาร วัดบางไผ่พระอารามหลวง วัดโมลี แลัวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ น...

 • 07/07/2016 โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี ๒๕๕๙ "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016" สาขา นวัตกรรมท้องถิ่น ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอาก...

 • 05/07/2016 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบ...

 • 28/06/2016 แข่งขันเต้นฮูล่าฮุปประกอบเพลง และแข่งขันต่อเลโก้เสริมทักษะ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง ครั้งที่12 "ชะอําวิชาการ 59" ณ เทศบาลเมืองชะอํา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้แข่งขันเต้นฮูล่าฮุปประกอบเพลง ระดับศูนย์พัฒนาเด็...

 • 28/06/2016 แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง ครั้งที่12 "ชะอําวิชาการ 59" ณ เทศบาลเมืองชะอํา พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่ง ซึ่ง...

 • 24/06/2016 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังการเป็นหนึ่งนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง...

 • 24/06/2016 การช่วยเหลือ และได้ออกรายการของทางช่อง 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางนักข่าวช่อง 8 ได้เข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของนาย ธนู ผู้ยากจนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลังจากที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้ามาทำการช่วยเ...

 • 23/06/2016 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมในเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อเป็นการเคา...

 • 22/06/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร จำนวน 2 จุด เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณี...

 • 22/06/2016 การก่อสร้างเวทีแอโรบิคถาวร ณ ชุมชนเอื้ออาทร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำcซึ่งการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก...

 • 22/06/2016 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559...

 • 21/06/2016 โครงการ พาน้องไปโรงเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบรองเท้าในโครงการ พาน้องไปโรงเรียน ส่ง...

 • 20/06/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น5...

 • 20/06/2016 ทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงษ...

 • 14/06/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายก อบต.บางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ที่ได้มาศึก...

 • 14/06/2016 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ กศน ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้...

 • 14/06/2016 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 12 มิถุนายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (พ.ศ.2560-2562) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญ...

 • 14/06/2016 เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 12 มิถุนายน 2559 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มีการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การ...

 • 10/06/2016 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจชุมชนหมู่ 1 โสนลอย วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นท...

 • 09/06/2016 ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเสด็จเถลิงถ...

 • 08/06/2016 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเยี่ยมสมาชิกในชุมชนในเขตพื้นที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ชุมชนลุมพินี โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื...

 • 07/06/2016 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเยี่ยมสมาชิกในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้หน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่เ...

 • 07/06/2016 สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี...

 • 06/06/2016 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้...

 • 03/06/2016 มอบทุนการศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอบางบัวทอง (โค้กอุปถัมภ์) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นกองทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤติดี ช่วยเห...

 • 02/06/2016 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน ทั้ง 3 เขต โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนาย...

 • 31/05/2016 โครงการเคาะประตูบ้านชุมชน กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเคาะประตูบ้านชุมชน โดยได้ประสานส่วนงานต่างๆ ในการลงพื้นที่พบปะพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนเขตเทศบาล ซึ่งในวันนี้ได้ออกเยี่ยมชุมชน...

 • 30/05/2016 การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ทั้ง 63 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร...

 • 26/04/2016 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 26 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา ชุมชนสามวัง...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม วันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ และเชิ...

 • 26/04/2016 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบางทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงช...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 23-24 เมษายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 โดยจัดกิจกรรมอบรมและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน...

 • 07/04/2016 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาหาความรู้และแนวทางที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาในการจัดทำแผนสามปีต่อไป ...

 • 14/01/2016 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...

 • 12/01/2016 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี...

 • 12/01/2016 โครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนมสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครง...

 • 05/11/2015 การฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึดการอบรมการเพาะเห็ดหูหนู ณ ชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า...

 • 03/11/2015 การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่่ 3 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจกายน 2558 ของเขต 1 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอ...

 • 02/11/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนทิพย์มณี เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 02/11/2015 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายนนี้ ในวันและเวลาราชการ *** โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต...

 • 30/10/2015 การทำความสะอาดสะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดสะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเพื่อให้เกิดความสะอาดต่อผู้ที่ใช้สะพาน ...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบความคืบหน้าการยกระดับถนน ฝังท่อ ฟาร์อีสซอย 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการยกระดับถนน ฝังท่อ ฟาร์อีสซอย 2 ...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 30/10/2015 การตรวจเยี่ยม ตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จากการที่ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างบริเวณโดยรอบ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ทำให้ได้พบการร่วมมือร่วมใจของคุณครูโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์ที่กำลังถางหญ้าบริเวณสวนหย่อมของโรงเรียนนนท์ป...

 • 30/10/2015 การลงพื้นที่การตรวจสอบการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานกีฬาการใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน และให้นักเรียนมีสถานที่ในก...

 • 30/10/2015 การตรวจสอบการก่อสร้างของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ,การก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) และการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ โรงเรี...

 • 30/10/2015 การลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณซอยสวนผัก วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณซอยสวนผัก ทั้งนี้ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางบัวทองต้องขออภัยม...

 • 30/10/2015 การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ซอย 2 - 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ซอย 2 - 3 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมช...

 • 30/10/2015 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "นครนนท์เกมส์" 1. ชนะเลิศแบดมินตัน...

 • 27/10/2015 การตรวจความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาถมดินศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายนิพพิชฌต์ อติอนวรรตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความ...

 • 26/10/2015 การประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วันที่ 25 ตุลาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งนี้มีดร.อาวุธ เจ...

 • 26/10/2015 เทศกาลกินเจ ปี 2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมน้อมส่งเสด็จองค์กิวฮวงฮุกโจวที่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่2)เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 ได้เสร็จสิ้นลง ...

 • 26/10/2015 เยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ ณ ชุมชนหงส์ประยูร1...

 • 26/10/2015 การแซะดินริมทางบริเวณโค้งสามวัง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแซะดินริมทางบริเวณโค้งสามวัง เพื่อให้เกิดความสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดี...

 • 26/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณหมู่บ้านบัวทองธานี 9 หมู่บ้านไดเรคเตอร์ทาวน์ เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก (...

 • 26/10/2015 พิธีลอยกระทงเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลอยกระทงเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ปี 2558 โดยขบวนเริ่มจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ถึงศา...

 • 20/10/2015 การปรับพื้นที่สนามโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการปรับพื้นที่สนามโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม นำไปสู่การมีคุณภาพทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน...

 • 20/10/2015 ยกระดับถนนและฝังท่อ บริเวณซอยสวนผัก วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการยกระดับถนนและฝังท่อ บริเวณซอยสวนผัก ทั้งนี้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ...

 • 19/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 16/10/2015 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 2558 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6, ได้รับรางวัลชมเช...

 • 16/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 และร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธา...

 • 16/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมการจั...

 • 16/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ บริเวณหลังโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ (ซอยเอพซิลอน หมู่บ้านไดเรคเตอร์ทาวน์) เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือด...

 • 16/10/2015 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเทศบาล เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความค...

 • 15/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 เด็กหญิงพรนิภา กลัดโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)...

 • 15/10/2015 การอำนวยความสะดวกและป้องกันกิ่งไม้ละสายไฟภายในหมู่บ้าน วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ตัดต้นไม้บริเวณหมู่บ้านร่มโพธิ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันกิ่งไม้ละสายไฟภายในหมู่บ้าน...

 • 15/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ หลังโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 15/10/2015 การรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดินบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย พร้อมทั้งเก็บกวาดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น ...

 • 15/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนจันทิมาธานี เพื่อเป็นการป้องกันยุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 14/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนร่มโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก...

 • 14/10/2015 การประชุมสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที 14 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 14/10/2015 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร...

 • 13/10/2015 การฉีดพ่นหมอกควันยุง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันยุง ณ ชุมชนเอื้ออาทร เพื่อเป็นการป้องกันยุง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบาด...

 • 13/10/2015 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีในอนาคต...

 • 13/10/2015 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดินบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย (หน้าวัดโมลี) พร้อมทั้งเก็บกวาดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น...

 • 13/10/2015 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมขอบบ่อพักและยกระดับทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมขอบบ่อพักและยกระดับทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น...

 • 09/10/2015 ดูงานที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไส้เดือน อำเภอกระทุ่มแบน วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ไปดูงานที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไส้เดือนที่อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัว...

 • 09/10/2015 ต้อนรับและรับฟังนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ ของนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี วันที่ 9 ตุลาตม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ ของนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี ณ ที่ว่าการ...

 • 08/10/2015 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเขต 2 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 07/10/2015 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเขต 1 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 06/10/2015 การแก้ไขปัญหาให้แกพี่น้องประชาชนในซอยจุรินทร์จัดสรร (บ้านกำนันชีพ) วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แกพี่น้องประชาชนในซอยจุรินทร์จัดสรร (บ้านกำนันชีพ) เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ล้ม และรากของต้นไม้งัดกับถนนเป็นเหตุให้ท่อประปาแตก ทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเว...

 • 05/10/2015 มหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องในชุมชนเขตบาง...

 • 02/10/2015 การตัดหญ้าปรับปรุงแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการตัดหญ้าปรับปรุงแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สวยงามสะอาดตา ...

 • 30/09/2015 นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับประทานรางวัล "ทับทิมสยาม" ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้ารับประทานรางวัล "ทับทิมสยาม" ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ...

 • 29/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 อาคารหลังใหม่...

 • 29/09/2015 โครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศฒนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทร บุญส...

 • 22/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 18/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลอกท่อบริเวณซอยเถ้าแก่น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเปิดทางให้น้ำสามารถระบายได้ดี...

 • 18/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อสูบน้ำ ณ ชุมชนจันทิมาธานี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัว...

 • 18/09/2015 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่สังคม" วันที่ 18 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่สังคม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนา...

 • 18/09/2015 ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 ทั้งนี้ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศม...

 • 17/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านเทพบัวทองกับหน้าซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกหนักทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ...

 • 17/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง อาคาร 1 ชั้น 5...

 • 17/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน วันที่ 16 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี เนื่องจากวันก่อนเกิดฝนตกหนักทำให้...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ธนเดชากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาคว...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ธนเดชากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาควา...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัฐหาความผิดปกติของสายตา วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลที่มีปัญหาความผิดปกติทางสาย...

 • 16/09/2015 โครงการอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วันที่ 16 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบาวบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีปลัดเทศบาล นายสุทร บุ...

 • 16/09/2015 การลงหินซ่อมถนนบริเวณชุมชนวัดโมลี วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการลงหินซ่อมถนนบริเวณชุมชนวัดโมลี เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกในการเดินทาง และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

 • 16/09/2015 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิศสุนัขบ้าเชิงรุกสู่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกันปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิศสุนัขบ้าเชิงรุกสู่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โดยมีผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนันทนวรวิทย์ ตามโครงการแก้...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ตามโครงการแก้ไขป...

 • 16/09/2015 ข่าวกิจกรรม วันที่ 15 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วยราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แขกผู้มีเกียรต...

 • 16/09/2015 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต นองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกต...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต นองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแจกแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกต...

 • 16/09/2015 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนสามวัง วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนสามวัง เนื่องจากคืนก่อนมีฝนตกหนัก อาจทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ จ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบแว่นตาให้แก่นักเรียน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่มีปัญหาทางสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญห...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบแว่นตาให้แก่นักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสายตา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนไมตรีอุทิศ ...

 • 16/09/2015 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาความผิดปกติของ...

 • 16/09/2015 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 14 กันยายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ณ ห้อ...

 • 16/09/2015 โครงการ อปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม วันที่ 11 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการ อปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 16/09/2015 ลงพื้นที่ตรวจปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชนดวงทอง วันที่ 10 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจปัญหาด้านสาธารณสุข ณ ชุมชนดวงทอง...

 • 16/09/2015 ประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประ...

 • 16/09/2015 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน วันที่ 9 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม และรับฟังคงามคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้มีหัวหน้า...

 • 16/09/2015 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 8 กันยายน 2558 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โดยมีนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ รต.อภินันท์ เ...

 • 16/09/2015 การขุดลอกคลองบ้านกล้วย วันที่ 7 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านกล้วย และเก็บวัชพืชบริเวณคลองบ้านกล้วย เพื่อให้น้ำในคลองมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้ดี ...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณซอยกลาง ทางเข้าศูนย์เยาวชน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณซอยเทศบาล15 เพื่อป้องกันต้นไม้ละสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการปรับพื้นลานกีฬา บริเวณโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย...

 • 04/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเขต 3 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 02/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหารสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำหรับเยาวชน) เพื่อพัฒนาจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยจ...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองให้มีความสวยงาม...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2558 ประจำเดือนกันยายน ของเขต 1 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 01/09/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในจุดที่ 2 หากประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลเมืองบางบัวทองต้อง...

 • 31/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานด้านสุขภาพ ประจำปี 2558 โดยมีอสม. ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพในสถานประกอบการ ครูอนามัยโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงประจำศ...

 • 28/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทศบาล เนื่องในวันสารทจีน...

 • 27/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว ได้จัดประชุมสมาชิกผู้สูงอายุและทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดละหาร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้วย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้มีเยาวชนในเขตเทศบาลร่ว...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดขยะ ฝุ่นละอองจากบริเวณแยกบางพลูถึงหมู่บ้านหงส์ประยูร เพื่อให้เกิดความสะอาด ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมลานแอโรบิค ณ ชุมชนจันทิมา เพื่อให้ชาวชุมชนจันทิมาธานี มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด เกิดภูมิทัศน์ที่ดี...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด บริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป มา...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพับกุหลาบจากธนบัตร และ หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามในท้องถิ่น...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้อสม. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั่น 5 เทศบาลเมืองบา...

 • 20/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศสนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการ...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณลานด้านข้างซอยไปรษณีย์บางบัวทอง เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษ...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike For Mom) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนนทบุรี ในภารกิจจุดบริการน้ำดื่ม จุดที่ 3 โดยได้รับค...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต รับมอบน้ำดื่ม จากสำนักงานประปา สาขาบางบัวทอง สำหรับการทำกิจกรรม Bike for mom...

 • 18/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และลงนามถวายพระพร ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง...

 • 13/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ มอบต้นไม้ให้แก่ชุมชน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กน้อยสุขภาพดี และร่วมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติเนื่...

 • 11/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหารเครือข่ายสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดละหาร โดยม...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมมงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยสมาชิ...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2558 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ชุมชนวัดบางไผ่ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบางไผ่ ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองเป็นประ...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำภาพความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาล 19 โดยดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมเสริมบ่อพัก ค.ส.ล. ปรับปรุงทางเท้าพร้อมทำหลังคาทางเท้า 1 ฝั่ง ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว อาจ...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของเขต 1 ณ บริเวณชั้นล่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาว...

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำหรับการศึกษา พ.ศ. 2558...

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดยงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอบางบัวทอง ณ ห้อง...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับประกาศ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชกา...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยเทศบาลเมืองบางบ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมี นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน โด...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24กรกฎาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัว...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์...

 • 14/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณชายน้ำจามจุรี เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษอันเป็นอันตรายแกชีวิต...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ประจำปี 2558 โดยมีเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวท เข้ารับการตรวจความผิดปกติทางสายตา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหา...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และครู นักเรียน ได้เดินทางไปดูศูนย์การเรียนรู้ การเพาะเห็ด และการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาแ...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณซอยสวนผัก เพื่อให้เกิดความสะอาดและป้องกันสัตว์มีพิษอันเป็นอันตรายแกชีวิต...

 • 13/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการประดับธง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 บริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตลอดสาย...

 • 09/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศัยกภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสะอาดนำไปสู่ภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นานประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบางพลู...

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนคลองบ้านดอน...

 • 06/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วไทย Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่...

 • 06/07/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน‬ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้ร้องเรียนว่า น้ำในคลองแห้ง ไม่สามารถทำการเก...

 • 03/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ของเขต 3 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรี ส...

 • 02/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการแจกแว่นให้กับผู้ที่มีความผิดปกติด้านสายตา ที่ได้ดำเนินการวัดสายตาเมื่อเดือนที่ผ่านมา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสา...

 • 02/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ของเขต 3 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และมีการนำผู้ส...

 • 01/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเขต 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชก...

 • 30/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ ถนนข้างโรงเรียนบางบัวทอง ตามนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

 • 30/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมในการเตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวันเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ มีดร.อาวุธ เจร...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยดร.อาวุธ จริญนนทสิทธิ์ ยายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตัดหญ้าบริเวณริมถนนบางกรวยไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่ดี...

 • 25/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง , รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ,...

 • 25/06/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎เทศบาลเมืองบางบัวทอง‬ ให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น

 • 24/06/2015 คลิกดูเนื้อหา #‎โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2558‬ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช...

 • 19/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หน่วยงานภายในอำเภอบางบัวทอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

 • 19/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดแรงบ...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เข้าพบและสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันครู...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนดุสิตพาณิชยการ ร่วมเข้าพบและสวัสดี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสวันครู ...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนจิรดานำนักเรียนมาสวัสดี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันครู เพราะนายกเทศมนตรี เป็นผู้นำท้องถิ่น ที่เปรียบเสมือนครู และเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น และน...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองภายใต้การนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการลอกบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหมู่บ้านหงษ์ประยูร เพื่อให้เกิดความสะอาด และเปิดทางระบายน้ำ ให้...

 • 18/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2558 ระดับ...

 • 12/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดตัดหญ้าบนทางเท้าจากปากซอยวัดลาดปลาดุกถึงหน้าชุมชนลุมพินี เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด และป้องกันสัตว์มีพิษ...

 • 11/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ทั้งนี้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่ทำประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน ได้รำลึกถึงพระคุณของคุณ...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา ***** ประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระวังบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน กฟน.เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า *****...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณชุมชนจันทิมาธานี เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด และป้องกันสัตว์มีพิษ รวมถึงอันตรายจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวชุมชมจันทิมาธานี...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงถนนเทศบาล17 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อบ่อพักน้ำ ทั้งนี้ขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดว...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงถนนเทศบาล17 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อบ่อพักน้ำ ทั้งนี้ขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดว...

 • 09/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มิถุนายน 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น............

 • 09/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ โดยมีประชาชนร่ว...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ทั้งนี้เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ทั้งนี้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล...

 • 04/06/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 มิถุนายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาว...

 • 28/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมปลัดสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง รองปลัดเทศบาลกลัยา มงคลสกุลกิจ และ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น แก่ผู...

 • 28/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง ทั้งนี้มีประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก...

 • 27/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าขอบคุณ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมของเครือข่ายสมาคมและเรียนปรึกษาในด้านการดำเนินงานของสมาคม เรื่...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวด ได้ดำเนินการ ขุดลอกคลองงิ่วค่อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านด้วยดี...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจใน หลักสูตรการการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบางบั...

 • 25/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่า...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตั้งเต็นและตั้งเวที เพื่อเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านชลดา...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมปุ๋ยขี้ไส้เดือน น้ำหมักหมักชีวภาพ น้ำยาอีเอ็ม นำเตรียมไปออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ และให้ความรู้พบปะกับประชาชน...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนัก...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ทาสีตีเส้นบริเวณหน้าหมู่บ้านชลลดา...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บเศษผักตบบริเวณคลองจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านด้วยดี...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินตัดหญ้าและกวาดทางเท้าบริเวณถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการก่อสร้าวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 17 (ศูนย์เยาวชน) จึงอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเทศบาลเมืองบางบัวทองจึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยและขอให้พี่น้องป...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการปรับปรุงเเละซ่อมเเซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเเละผู้ที่ต้องการใช้สะพานดั่งกล่าว จึงอา...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเเละบ่อพัก บริเวณซอยเเยก ซอยเทศบาล 11 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม จึงอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเทศบาลฯจึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด...

 • 19/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปดครอง และผู้มีจ...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ กวาดขยะบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ ลอกคลองบ้านดอน...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา อบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 2 (วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558) สำหรับการอบรมรุ่นนี้ นักเรียนตั้งใจฟังวิทยากรเป็นอย่างดี ในหลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ เห็นแล้วเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ แอดมินเป็นกำลัง...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธรรมศาลา...

 • 15/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอสม.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ กวาดขยะบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย ...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆของแต่ละส่วนราชการ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขออภัยในความไม่สะดวกพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย บริเวณโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี อาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดั...

 • 14/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานในการอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง คณะครู และบุลลากรโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัต...

 • 12/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น.........

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวก ที่ใช้เส้นทาง หรือสัญจรบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย เนื่องจากเทศบาลฯกำลังดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมสะ...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และ ระงับอัคคีภัยประจำปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในเรื่องของความปลอดภ...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เริ่มแล้วค้ะ สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยท่านดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ม...

 • 11/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการจัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้ว ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 07/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุทร บุญสิริช...

 • 06/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเมศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมดัวยคณะผู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน ๑ ทศวรรษ สมาคมผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรี ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมผู้สูงอายุเท...

 • 06/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดวันรวมน้ำใจสู่ อับดุลลานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอิสลามศึกษาเพื่อมุสลิมใหม่และผู้สนใจ รุ่นที่ ...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผุ้...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมใจกันจัดแถวเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจพร้อมเลข 60 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ เนื่องในวันเทศบา...

 • 01/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 เมษายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ซึ่งช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเข้ากลุ่มกำหนดปัญหาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ต่อเนื่องจากกิจกรรมเมื่อวานนี้ ...

 • 29/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าและผู้ค้ารายย่อย เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของการจัดระเบียบการค้าในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 22/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดถนน บริเวณโค้งสามวัง ซึ่งมีฝุ่นและเศษทรายสรัางความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ ณ ชุมชนหงส์ประยูร ซึ่งคือหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในเรื่องความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง...

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินลอกกระสอบทรายในท่อระบายน้ำ ซอยดวงทอง เพื่อให้การระบายของน้ำภายในท่อสะดวกขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 เมษายน 2558 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้มอบเงินสนับสนุน โครงการ "ค่ายอบรมจริยธรรมอสลามภาคฤดูร้อน 2558" ณ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ จำนวนเงิน 50000 บาท...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้อยู่สืบไป .... ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกศุสงฆ์ และจัดให้พิธีรดน้ำดำหัว แก่คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานโครงการ"สืบสานสงกรานต์ ผู้สูงอายุชื่นบาน ครอบครัวสุขใจ" ประจำปี 2558 ณ อบต.บางรักใหญ่ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯได้รดน้ำของพรผู้สูงอายุและนายอำเภอบางบัวทอง ...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการเลือกประธานชมรมออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมรับฟังการเลือกคณะทำงานในครั้งนี้...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่สำรวจสะพานลอยข้ามคลอง บริเวณตลาดเก่า ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน ...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นสำรวจความเสียหายที่ชุมชนบ้านดอน ซึ่งถูกเพลิงไหม้ เมื...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2558 เขต 1 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดสุขภาพกาย ...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุทร บุญสิริชูโ...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจัวหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายก อบต. ในเขตอำเภอบางบัวทอง ร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกี...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันเจษฎาบดินทร์ ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี...

 • 01/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มีนาคม 2558 โครงการปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ประธานในพิธี ท่านดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองร มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่น และนักเรียนที่สำเร็จกา...

 • 30/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการ ล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้ว...

 • 30/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วยนานพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุ...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 ณ วัดละหาร โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันร...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มีนาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเข้าสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณ...

 • 24/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลตำบลมวกเหล็ก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 23/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มีนาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเดินเท้า บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลภายใต้การบริหารของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 19/03/2015 คลิกดูเนื้อหา โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ...

 • 19/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมโครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา พร้อมให้กำลังใจ นักกีฬา กองเชียร์ ...

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อพิจรณาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558...

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มีนาคม 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบสลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น......

 • 17/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลอกคลอง บริเวณหลังซอยวัดจีน เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น...

 • 16/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ได้จัดประชุมประจำเดือน และจ่ายค่าป่วยการ อสม. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 16/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาท้องถิ่น 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 โดยมีปลัดเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต เ...

 • 13/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บกวาดศาล บริเวณซอยวัดจีน เพื่อให้เกิดความสะอาด...

 • 13/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างประตูน้ำ 1 ในโครงการ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานทำบุญบัานมณีวรรณ ณ ชุมชนริมน้ำนนนที โดยมาสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคุณวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุกาานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ได้เยี่ยมคุณลุงบุญรอด หนุนทอง อดีตสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกับให้ คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง...

 • 12/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บกิ่งไม้ข้างปั้มแก๊สบางไผ่ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน กิ่งไม้แห้ง อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ จึงเร่งให้เ...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มีนาคม 2558 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนน...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานคลองบ้านกล้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลเมืองบาง...

 • 10/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประชาคมยกระดับถนน หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง6...

 • 09/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานเททองหล่อพระ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 05/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกับบางบัวทองมูลนิธิ ได้จัดงานสักการะบูชาและขบวนแห่เจ้าพ่อจุ้ย ประจำปี 2558 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อจุ้ย ทั้งนี้มีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาส...

 • 05/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 3 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมร้องเพลง บริหารร่างกาย เพื่อให้สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข...

 • 03/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารให้การดูแลผู้สูงอาย...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 เขต 1 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดสุขภาพกาย ...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานสวดธรรมจักร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหารมาฝากกันค่ะ .....และขอต้อนรับเช้าวันศุกร์ที่สดใส♡ พร้อมกับเด็กน้อยที่น่ารัก ♡บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 วันแรก ผู...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ‪#‎กีฬากีฬาสร้างสามัคคี‬ นนท์ประสิทธิ์เกมส์ เริ่มแล้วคร๊า ..... แอดมินนำภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา มาให้ชมค่ะ ... ช่วงเช้า พิธีเปิดโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และผู้ิกล...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ...... ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ............ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหาร ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดละหาร อำเภอบา...

 • 02/03/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (...

 • 26/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 แอดมินได้นำภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกเทศบาล 15 ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนดังกล่าว เป็นพื้นที่ติดต่อกับชุมชนสวนผัก และ เส้นทางในการสัญจร ผ่านเข้าโรงเรียนน...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองตรวจงานโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้แจ้งให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ ได้โปรดระมัดระวัง และขออภัยในความไ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูการดำเนินการลอกคลองบ้านกล้วย เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรเข้าโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และตรวจ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญ ร่วมงานปิดทองลูกนิมิต ณ วัดบางแพรก ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานโรงเรียนอัซซิกรอสัมพันธ์ครั้งที่ 15 พร้อมชมการจัดนิทรรศการ ภายในงานด้วย...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นใ...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. พร้องวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 โดยในวันนี้ กองวิชาการและแผนงาน ได้นำภาพโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว มาให้ประชาชน ได้ท...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบสลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับ...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญประจำปี ณ วัดละหาร ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภายในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงเรียนจิรดา ...

 • 11/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูงานบริเวณซอยฟาร์อีส - บ้านใหญ่ ตามโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ซอยฟาร์อีส 1 หมู่ 2...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนเทศบาล 13 ที่ชำรุด พื้นผิวไม่เรียบ เพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนตลาดเก่า เพื่อติดตาม ดูแลในเรื่องทุกข์สุขพี่น้องประชาชน ดูแลความเป็นอยู่...

 • 06/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ได้จัดประชุมประจำเดือน และจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมช...

 • 03/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 03/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 2)ทั้งนี้มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร...

 • 02/02/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและสมาชิกเทศบาล อสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ณซอยไมตรีอุทิศ และหมู่บ้าน นารีนคร...

 • 02/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณถนนเทศบาล9 เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้า ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดถนนบริเวณซอยโรงเรียนนนประสิทธิ์...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนเทพบัวทอง ท้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงปัญหา เสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนท้องถิ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยการประชุมประชาคมที่ชุมชน วัฒกาญจน์ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพั...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคมที่ชุมชนลภาวัน 7 ทั้งนี้มีประชาชน ร่วมเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงภายในชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนลภาวัน 1 ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่กระบวน...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชน เปี่ยมสุข - บางพลู 1 ทั้งนี้มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาที่แท้จริงของชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชาคม ณ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ประชาชน ร่วมเสนอความคิดเห็น และแสดงปัญหาของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาล...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง ได้สำรวจจุดที่จะใช้สร้างสะพานลอย บริเวณหน้าหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6-7...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ผู้อำนวยการ กองช่าง ในการสำรวจ จุดที่จะใช้สร้างสะพานลอยบริเวณหน้าวัดบางไผ่...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะอัยการจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ค...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดสำนักทะเบียนดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ...

 • 23/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หนวยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสุจิตรา ทองวารี , นายปรีชา สูชัยยะ ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ปร...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 มกราคม 2558 พระสงฆ์ จากวัดละหาร มอบรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ทั้งนี้ มีนายสุทร บุญสิริชูโต ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนด้วย...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชาคม ณ ชุมชนนวรัตน์ ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยประชุมประชาคม ณ ชุมชนกฤษฎานคร 11 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนด้วย...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา กิจกรรมดีๆ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่ง นายกฯอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วม กิจกรรมดีๆแบบนี้ ......

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนวัดบางไผ่ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้ว...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกับพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนบางบัวทองวิลล่า...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนพฤกษ์พิมาน 2 โดยการนำปัญหา ความคิดเห็น ของชุมชน มาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยมาจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนหมู่ 5 โสนลอย ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมรับฟังปัญหา ความคิด...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงกสรทบทวนการตัดทำแผนชุมชน ของชุมชนทิพย์สุวรรณ โดยเป็นการประชุม ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขั...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมพูดคุยเรื่องการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนภายในเ...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมาประชุมประชาคมแผนชุมชน ของชุมชนหงษ์ประยูร 3 โดยการนำปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนหงส์ประยูร 1,2 เป็นการนำปัญหา ความคิดเห็นที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนในกา...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในชุม...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนเปี่ยมสุข - บางพลู 2 โดยการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาเทศบาล...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานวันเด็ก ณ. ชุมชนพรมารี ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 " ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต " ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการประชุมประชาคม ณ ชุมชนบัวทองธานี เพื่อนำปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นกระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาเ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนบัวทองธานีพาร์ควิว 7 โดยการประชุมประชาคมเพื่อนำปัญหาความคิดเห็นของชุมชน มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพ...

 • 13/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม โดยการนำปัญหาความต้องการของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาเทศบาล...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 2 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนา...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558 โดยในวันนี้ 10 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆมากมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2558 กับผู้ใหญ่ใจดี "นายกอาวุธ" วันที่ 10มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบไอศครีมให้กับชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "สวัสดีปีใหม่ 2558" งานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองมาฝากค่ะ งานได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนท...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมีประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนชุมชนที่ชุมชนดวงทอง ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน เป็นการนำความคิดเห็น ปัญหาของชุมชนที่แท้จริง ...

 • 12/01/2015 คลิกดูเนื้อหา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยในวันนี้ 9 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ได้มา...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานเปิดใช้ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 มกราคม 2558 คณะตัวแทนของ ดร.วาชิต รัตนเพียร นำกระเช้าของที่ระลึก มอบให้กับ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 ...

 • 09/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 แม้วันนี้ฝนจะตก บรรยากาศอาจไม่เป็นใจสักหน่อย แต่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ก็มารับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างเนืองแน่น... ... พร้อมๆกับการต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยไมตรีจิต นำโดยคณะผู...

 • 08/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 6 -8 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ เขต 1 , 2, 3 ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร นำโดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเม...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันพุธที่สดใส ของวันที่ 7 มกราคม 2558 กับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 กับบรรยากาศ ความเป็นกันเอง และอบอุ่น ที่คณะผู้บริหาร โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มีให้กับผู้สูงอายุและผู้พ...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับ วันอังคาร กับการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เขต 1 ของวันที่ 6 มกราคม 2558 ... ความห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง และสม่...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 นายจเร หาสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา พร้อมคณะครู ร่วมมอบของที่ระลึก ให้แก่ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558...

 • 07/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมขอพรท่านเจ้าคุณ พระโ...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 .ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงผิวถนนซอยดวงทอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...

 • 05/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พร้อมประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...

 • 30/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมมอบกระเช้าให้กับ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558...

 • 30/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นายธนูศักดิ์ อุดร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะหัวหน้าฝ่าย ฯ ได้ร่วมมอบกระเช้าที่ระลึก และรับพร จาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่ วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ ชุมชนนารีนคร จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมื...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคมที่ชุมชนพุทธชาด รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน มาจัดทำ...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยมีการประชุมประชาคมของชุมชนจันทิมาธานี เพื่อนำแผนชุมชนซึ่งมาจากการนำความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของคนใ...

 • 29/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดประชุมประชาคมที่ ชุมชนหมู่ 1 โสนลอย ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน มาจากการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหาที่แท้...

 • 26/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงนักเรียนไ...

 • 25/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่กำลังเวียนมาบรรจบอีกครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...

 • 25/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม้ 2558 ร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบา...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนประตูน้ำพิมลราช โดยประชาชนในชุมชน ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นกระบวนการในกา...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัว...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ด.ช.โปร เดมุลเดอร์ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา คว้า เหรียญทอง 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี กรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี ...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้ามอบให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และรับพรจากรองผู้ว่าฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้าของขวัญมอบให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำกระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แด่ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่...

 • 24/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้องผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำกระเช้ามอบให้แด่ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านภัสสร 7 โดยประชาชนในชุมชน ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นกระบวนกา...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ของชุมชน คลองงิ้วค่อม ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ใยชุมชน การนำป...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ของชุมชน ช.รุ่งเรืองพัฒนา ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 โดยการระดมความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ใยชุมชน ก...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากแพรก...

 • 22/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3/2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเทศบาลกับชุมชน ชุมชนกับชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง...

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนสวนผัก โดยมาจากความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชน ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศม...

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆของแต่ละส่วนราชการ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 17/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3/2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบา...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายประสงค์ สุ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการทำลูกระนาดในชุมชนนารีนคร...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชาวชุมชนนารีนคร เพื่อให้พี่น้องในชุมชน ได้ออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีความแข็งแรง ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัสทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กวาดถนนบางกรวยไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1,2 ซึ่งการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เป็นการนำเอาปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การน...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการ รับทราบปัญหาที่แท้จริงภายในชุมชน ณ ชุมชนตลาดเก่า...

 • 12/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒน...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอบางบัวทอง(โค๊กอุปถัมภ์) จัดการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ องค์มหาราชัน มิ่งขวัญของประชา เพื่อนำรายได้สนับสนุนด้านการศึกษา...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ที่มาร่วมงานเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 การแสดงชุดแรก กับ วิด ไฮเปอร์ การแสดงชุดที่ 2 กับการแสดงของ ใบเตย อาร์สยาม การแสดงชุดที่ 3 กับโปงลางสะออน...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและร่วมจุดเทียนชัยถวายพรพระบาทสมเด็จพระ...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้...

 • 04/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ. โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 04/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ของนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนรา...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโนบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้มาดำเนินโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ณ ชุมชนสามวัง โดยมีพี่น้องประชาชนได้มา แสดงความคิดเห็น และความต้องการที่แท้จริง ของชาวชุมชน ทั้งนี้มี นายสุทร บุญสิริชูโต ปล...

 • 03/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 3) ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เ...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ซึ่งวันนี้เป็นวันเอดส์โลก ทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี มีโรงเรียนในเขตเทศบาล อสม. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และร่วมนิทรรศกาi ท...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 พนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning day เพื่อให้ภายในเทศบาลเกิด ความสะอาด...

 • 02/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 2) ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดย...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิก...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขต 1) ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ก...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ได้เกียรติเข้ารับประทานรางวัล ผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทดีเด่น พ่อตัวอย่างดีเด่น ลู...

 • 01/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง) ชุมชนจุรินทร์จัดสรร ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ ดำเนินการลอกท่อถนนเส้น วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์(วัดเล่งเน่ยยี่2) ตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เพื่อเป็นการเพิ่มทางระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาความ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัฒกาญจน์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมการประชุมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน และให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนลุมพินี...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เทิดไท้อัครศิลปิน มหามงคลแห่งชาวสยาม" รอบแรก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ใ...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เข้ารับรางวัลธรรมลักษณ์ศิลา ประจำปี 2557 ในพิธีประทานรางวัลประกาศ เกียรติคุณ ประจำปี 2557 โครงการยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและ ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและศาสนา โดยม...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 1 ในนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่คณะผู้บริหารเล็งเห็นและให้ความสำคัญ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุ...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ทุกวันพระ โดยมี ว่าที่ รต.อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ค่านิยม 12 ประการ

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 / ร่มโพธิ์ทอง 2 โดยมี ดร.อาวุธ เ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัด การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ของกลุมพัฒนาพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ นายกเทศมนตรีเมืองบัวทอง ...

 • 19/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนพุทธชาด และชุมชนดวงทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเทปูน เพื่อปรับปรุงลานกีฬา บริเวณชุมชนพฤกษ์พิมาน...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำลูกระนาดให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป - มา บริเวณ ชุมชน บ้านมั่นคง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา 1 ในนโยบาย ด้านการรักษาความสะอาด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6 - 7 เพื่...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนร่มโพธิ์ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศ...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนคลองงิ้วค่อม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บางบัวทอง ณ ศูนย์เยา...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง และความดันโลหิตสูง)ณ ชุมชนบัวทองวิลล่าและชุมชนสวนผัก โดยมี ดร.อาวุธ เจริ...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านปี 2557 ณ เอื้ออาทร 1,2 ทั้...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คุณครู นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษ...

 • 17/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต และไขมันในเส้นเลือด ณ ชุมชนเอื้ออาทร 1,2...

 • 12/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ซึ่งในปีนี้มีน...

 • 11/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านปี 2557 ณ ชุมชนทิพย์สุวรรณ ...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในค...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวจากกองสวัสดิการสังคม ... ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบนโยบายให้ ผอ.จันทร์ประภา อิสสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้เจ้าหน้าที่ ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางส่วนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้...

 • 07/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ ริมเขื่อนคลอง...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้องรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 เขต 3 โดยมีการทำกิจกรรม ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและพิการ เพื่อให้กำลังใจ ด้วยความห่วงใย ณ ซอยกานดา ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนภายในโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สำรวจตรวจความพร้อมของสถานที่ลอยกระทง และการจัดเก็บผักตบชวา บริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน ...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจงานการดำเนินการจัดเก็บเครืองสูบน้ำ บริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา เพื่อความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานลอยกระทงที่ทางเทศบาลเมืองบาง...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมต้อนรับ และเข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยค...

 • 05/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 กองช่าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในประเพณีลอยกระทง 2557 ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางบัวทองจะจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนคลอง...

 • 03/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการแจกเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ของเขต 1 ทั้...

 • 03/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ บริเ...

 • 31/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสุนทรี ศรีนวล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บริเวณอาคารอนุบาล เพื่อเตรี...

 • 30/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน ร่วมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้ อสม. ร่วมรับฟังข่าวสาร และร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน พร้อมแจกค่าป่วยการให้แก่ ...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจการทำความสะอาดตลาดเช้าข้าง ซอยทียมเจริญ ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดตลาดให้ทั่วบริเวณ พร้อมทั้งฉีดน้ำยาทำความสะอาดเพื่อดับกลิ่น เ...

 • 27/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสุนทรี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหาร ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา พร้อมทั้งทดสอบน้ำดื่ม ว่าปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับเด็กนักเรียน...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนเทศบาล 15 ทางเข้าโรงเรียนนท์ประสิทธิ์วิทยา ...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงปรับแต่งสนามบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม...

 • 21/10/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 13 พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยของตลาดสดเทศบาล เรื่องของความสะอาด การระบายของน้ำ และรับฟังปัญหาของพ่อค...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้ตลาดสดของเทศบาลสะอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะ กรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง ข้อมูลข่าวสารขอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมสั่งการให้เร่งปรับปรุงพร้อมทำความสะอาด บริเวณป้ายรถเมล์หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเพิ่มความสะดวก...

 • 14/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ตุลาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุม...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพ...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมกิจกรรมการประชุมประจำ เดือนตุลาคมพร้อมแจกค่าป่วยการให้แก่ อสม. ทั้งนี้ มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบั...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายวันชัย เจริญนนทสิทธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นนทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ซึ่งถือได้ว่าเป็นปร...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุและ ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญกับพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุม ชี้แจงข่าวสาร ความคืบ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วน และ เจ...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ทั้งนี้มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเท...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ซึ่งท่านได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี...

 • 08/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 29/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ...

 • 26/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมสุขสันต์หรรษาวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 ในโครงการประชุมผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น ณ ห้อ...

 • 26/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5...

 • 25/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเตรียม งานลอยกระทง และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในที่ประชุม และมีรองนายก...

 • 24/09/2014 คลิกดูเนื้อหา พิธีเปิดงานกินเจ วันที่ 23 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ประจำปี 2557 โดยมีนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 "เยาวชนร่วมใจพัฒนา สร้างสมานฉันท์สู่ชุมชน" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ซึ่งวัตถุ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนนราชการ ได้มอบแว่นสายตาให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ในโครงการแว่นจาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเืศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนนันทนวรวิทย์ ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนพึงรำลึก และโรงเรียนอัช-ซิกรอ ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นสายตา ให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ในโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับ นักเรียน ในการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีพยาบาลจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำแก่น้องๆ ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ 15 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ๕ ...

 • 22/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สนับสนุนสนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 กันยายน 2557 งานส่งเสริมสุขภาพ ฯ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้ไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน โรงเรียนไมตรีอุทิศ เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน โรคให้แก่เด็กๆ ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด นนทบุรี รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ทั้งนี้ มีประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน มาก ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดตั้งชมรม คุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองบางบัวทอง และมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กันยายน 2557 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามปัญหาการจราจร กับสถานศึกษาและตลาด ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยจัดให้มีพิธีลงนาม บริเวณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมการใช้นำ้มันทอดซ้ำ วันที่ 9 กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์บทบาทพื้นที่ สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองบางบัวทอง ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยมี รองนายกเทศม...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่าง...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและ ควบคุมโรค ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนพึงรำลึก...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมทองพลับ" ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการของประชาชน และเป็นการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ...

 • 05/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมโครงการรวมพลังศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82...

 • 05/09/2014 คลิกดูเนื้อหา 1 ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปั...

 • 04/09/2014 คลิกดูเนื้อหา การอบรมอาชีพ กองสวัสดิการสังคม วันที่ 3 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมชั้น" ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนบุศชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการขอ...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ภารกิจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ การสานตะกร้าจากผักตบชวา ณ ชุมชนชลลดา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ให้ความสำคัญมาเปิดการอบรมพร้อมร่...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ดร.วีระชัย ขันรุ่ง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการนี้ ผู้สู...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำปาท่องโก๋ - สังขยา โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล ร่วมให้กำ...

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำชานมไข่มุก ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.วีระชัย ข...

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 ค่ะ ... ขอต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต1กับการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำ เดือนกันยายน 2557 วันนี้บรรยากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้พูดคุย พบปะ และทำกิจ...

 • 27/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลเมือง บางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใ...

 • 25/08/2014 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงส่งเสริมศักนภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใฟ้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ณ สวนลุงยวง ซึ่งท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอสม.ในเขตเทศบาล เมืองบางบัวทอง ณ จังหวัด น่าน โดย มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพี่น้องชาวบางบัว ทองร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ณ ชุมชนบุศรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น...

 • 20/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่แกนนำ ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน ในพิธีเปิด...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเ...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมี นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน ร่วมเดินขบวนเทอด พระเกียรติเนื่องในวัยเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 จากสำนั...

 • 13/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และมอบรางวัล เด็กสุขภาพดี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 08/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยนักเรียนได้ท...

 • 08/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำวัคซีนไปฉีดให้แก่ นักเรียน ในชุมชนเขตเทศบาล ฯ ซึ่งวันนี้ได้มาทำการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนจิรดา...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา แอดมินนำภาพการประกวด หนูน้อย และเด็กน้อยสุขภาพดีที่ได้ รับรางวัล โดยมีท่านนายกใจดี นายกฯอาวุธ มามอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับเด็กๆที่ได้รับรางวัลด้วย ... ความน่ารัก ร่าเริง สดใส ยังสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ด...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บางบัวทอง ร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวตลาด เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณ ตลาดเทศบาล...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ...

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกวาดถนน บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา ให้...

 • 06/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพซึ้งๆของ เด็กน้อย ระหว่างคุณแม่กับลูกๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอื้ออาทรบางบัวทอง มาฝากค้ะ ...โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่...

 • 06/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับผู้สูงอายุ เขต 3 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งค่ะ ... ความห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของ นายกฯอาวุธ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การอำนวยความสะดวก ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็น การนำข้าวต้มไว้คอยบริการ สำหรับผ...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 " สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ " เรียนรู้ชีวิตปลูกจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมชี้แจงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง (16 รูป) วันที่ 1 สิงหาคม 2557 คสช.ร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดอบรมชี้แจงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ มี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีเช้าวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 และต้อนรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเขต 2 ทุกท่านค่ะ .. บรรยากาศเช้านี้ เต็มไปด้วยความสดชื่น ผู้สูงอายุได้พบปะและได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน ได้ออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจก็ดี ผู้สูงอายุก็...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เขต 1 ที่สดใส วันนี้อากาศกำลังดี ไม่ร้อนมาก ... แล้วท่านนายกฯอาวุธ ก็มาต้อนรับ ผู้สูงอายุแต่เช้า วันนี้ท่านมาตักข้าวต้มให้กับ ผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง นี่คือความใส่ใจผู้สูงอายุ ที่ท่านนายกปฏิบัติเป็นประจ...

 • 04/08/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลเมืองบางบัวมอง ณ ชายน้ำจามจุรี มาฝากให้พี่น้องชาวบางบัวทอง ได้ชมกันค่ะ เห็นภาพแล้วต้องบอกว่า เป็นกิจกรรมดีๆที่นอกจากนำ การบริการมาไว้ที่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนด้วย กิจกรรมด...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมช...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงและรับฟัง ความคิดเห็น ปั...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้รับรางวัลชมเชย รับรางวัลชมเชย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกา...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บางบัวทอง มอบอุปกรณ์ด้านการจราจร ให้แก่สถานีตำรวจ...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้นำแว่นตา มามอบให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาและได้มาวัดสายตาประกอบแว่นตา...

 • 15/07/2014 คลิกดูเนื้อหา "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 2557 โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา ที่สวยงาม ผสมผสานกับการรำแบบไทยๆ นอกจากนั้น ดร...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา สำนักปลัดฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือ และรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบเดือนท...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทองร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเป็นการอบรมที่นำวัสดุเหลือใช้ในบ้าน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ นับว่าเป็นโครงการดีๆ ที่ จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิก...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมอัญเชิญพระปรางค์นาคปรก ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์อนัตตา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำสิ่งของ และผ้าป่าการศึกษา เพื่อช...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี 2557 และร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดเทศบา...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังคำบรรยายโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านเศรษฐ...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ภายใต้ การบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวางระบบการจัดการจราจรในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี รอ...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง จัดให้มีการประชุม อสม.ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประชาสั...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2557กับการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 1 ..ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและพูดคุยกับ ผู้สูงอายุอย่างเป็น...

 • 02/07/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการก่อสร้างยกระดับถนน วางบ่อพัก และท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมทางเท้า บริเวณ ถนนเทศบาล 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ของคณะผู้บริหาร ทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการสำรวจ ตรวจสอบ และพบปะพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล รวมทั้งรับแจ้งเรื่ร้อง...

 • 27/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติปรองดองสมาฉันท์เพื่อการปฏิบัติรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมพบปะพูดคุยทำความเข้าใจที่ดี สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ กับพุทธสนิกชน ณ วัดละหาร...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ซึ่งท่านนายก...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ชุมชน หมู่ 5 โสนลอย และ ชุมชนสวนผัก...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีตอนเช้าของวันอังคาร สีชมพูค่ะ ... วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศน่ารักๆ สดใสๆ ของน้องๆหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองมาฝากกันค่ะ ความน่ารักสดใสของน้องๆหนูๆจะทำให้ทุกคนยิ้มได้ และวันนี้ นายกฯอาวุธ ผู้ใหญ่ใจดีของหนูๆก...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ใน "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค รวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง ท...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ใส่ใจสุขภาพ 1 ในนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวท ได้จัดโครงการดีๆ ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกทั้งวันเสาร์และ วันอาทิตย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและรพ.สต.วัดบางไผ่ค่ะ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ตามโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทอง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้องๆเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองบางบัวทอง ในการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โครงการสร้างบทบาทพื้นที่ สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ส...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการสังคม กองช่าง กองสารณสุข ร่วมมือกัน ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการตัดแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งทางคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบั...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธสนิกชนชาวบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายสลากภัต ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่...

 • 24/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2562) โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเต้นแอโรบิค ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ตามนโยบายนายกฯอาวุธ ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ ให้คนในชุมชนแข็งแรง มีสุขภาพกายใจที่ดี...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฎิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ประจำเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพบปะ พูดคุย กับ พี่น้อง ชาวมุสสลิม สร้างความเข้าใจ และ สร้างความสามัคคีในสถาบันครอบครัว ชุมชน ...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ศูนย์ปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสร้างความเข้าใจอันดีภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนบางบัวทองวิลล่า...

 • 23/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ศูนย์ปฏิบัติการปนองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมสร้างความเข้าใจในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนศศิภา...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารของชุดปฏิบัติการปรองดองและสมานฉันท์เพื...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมดร.วีระชัย ขันรุ่ง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 25...

 • 20/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ชุดปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ และให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ครู ในการสร้างความสามัคคีในสถา...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ...ภาพผู้นำท้องถิ่น ที่เปี่ยมไปอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วท่านก็เป็น ผู้หนึ่งที่มีความอ่อนโยนค่ะ เด็กๆนักเรียนตัวน้อยๆวิ่งโผเข้าไปหา ไปกอด นายกฯ อย่างไม่กลัว นายกฯเองก็น่ารักจังเลยค่ะ เล่นกับน้องๆอย่างเป...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 18/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 17/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบรถให้แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นคุณลุงที่อยู่ในชุมชนร่มโพธิ์ทอง 1 เพื่อให้ผู้พิการมีความสะดวกขึ้น ...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อแจ้งข่าวสาร รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิ...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา "ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ในเรื่อง ประชาธิปไตย" เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหารซึ่งผลการเลือกตั้งได้แก่ เบอร์ 1 ทีม After School นำทีมโดย พี่วิชิดา น่วมสอน และทีมคณะก...

 • 12/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจดูแนววางท่อ และทำถนน ณ โรงเรียน นนท์ประสิทธิ์วิทยา...

 • 10/06/2014 คลิกดูเนื้อหา "ใส่ใจในเรื่องการศึกษา และสวัสดิภาพของนักเรียน" แอดมิน ต้องบอกว่า ดีใจกับนักเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่มีผู้บริหารที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิต ของนักเรียนทุกคน "ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง" ที่ได้จัดรถรับส...

 • 09/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ประมวลภาพ มวก.นนทบุรี คัพ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมแข่งขัน กองเชียร์ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ยกนิ้วแล้วบอกเลยค่ะ ว่า เยี่ยมมาก ...สำหรับพลังสตรี ทีมฮูลาฮูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง .. วันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จึงร่วมแสดงความยินดี กับทีมฮูลาฮูป เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งข...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เห็นภาพนี้ แอดมิน แอบอมยิ้มเลยค่ะ "ผู้นำท้องถิ่น ที่ใส่ใจลูกน้อง" ขอยกให้ นายกฯอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ คนนี้เลย ... วันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และที่ขา...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล สำรวจ ตรวจสอบ เขื่อนกั้นน้ำ บริเวณหมู่บ้านชายน้ำจามจุรี เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมการ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ...

 • 04/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเทศบาล 9 โดยดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร และปูยางทางเชื่อมพร้อมตีเส้นจราจร ซ่อมแซมฝาเหล็กท่อระบายน้ำและทางเท้า ทั้งนี้ ขออภัยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ค่ะ ... ขอต้อนรับผู้สูงอายุ เขต 1 ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง... โดยวันนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มาพบปะ พูดค...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะศึกษาดูงานมาที่ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบางเปร็ดใน เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาฝากค่ะ เรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะ ...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง(พ.ศ.2558-2562)...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง มาฝากกันค่ะ สำหรับภาพบรรยากาศนี้ เป็นการดูงานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี การนำผลไม้ที่ขึ้นชื่อ มาดัดแปลงเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทุเรียนทอดกรอ...

 • 02/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหานแห้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาระบบการระบายน้ำของหมู่บ้านจันทิมาธานี ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดถนนบริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อย เพื่อให้ถนนมีความสะอาด...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐานด้วยตนเอง รุ่นที่ 4...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 และการแข่งขันกีฬ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา มาแล้วค่ะ โครงการดีๆที่นายกฯอาวุธ นำมาให้กับชาวบางบัวทอง ... การอบรมอาชีพ "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ" โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม โดยนายกฯอาวุธ ได้เล็งเห็นและต้องการสนับสนุนให้คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายไ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ภาพบรรยาย ท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้นำหนังสือครบรอบ 77 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ไปมอบให้แก่ ร้านกาแฟ เฮียดำ สภากาแฟแห่งความสุข ประจำตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ้งร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ดั่งเ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการตรวจดูสภาพความปลอดภัยของห้องเก็บทรัพย์สิน ของผู้นำสิ่งของมาจำนำกับ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่ามีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้มีสภาพมั่...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา หลังจากที่ เมื่อเช้า ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สำรวจบริเวณตลาดสดเทศบาล จึงทำให้เห็นว่าฝาท่อบริเวณริมเขื่อนคลองพระพิมลปิดอยู่ ถ้าเกิดฝนตกอาจทำให้ระบาย ไม่ทัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557 เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ...

 • 19/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยท่านรองประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีและท่านสท.วิชัย วิชิตพรชัย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมจำหน่ายธูปเทียนพร้อมดอกไม้แก่ผู้มาเวียนเทียน ณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ภาพพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดา ในพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา พิธีเปิดนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยนิทรรศการจะจัดให้มีถึงวันที่ 11 - 13...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ปัญหาของเราคือเวลาฝนตก แต่ผมก็คอยเฝ้าระวังฯ ในการควบคุมระดับน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวต ประจำวันให้ทุกเวลา24ชั่วโมง ผม อยากให้ประชาชนในพื้นที่ ของผมมีความสุข ครับ ...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจใน หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บพื้นฐาน รุ่นที่ 3 โดยจะอบรมในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา "มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ก้าวไกลสู่สากล" เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ต้องกล่าวคำว่า "ยินดีต้อนรับคณะผู้ป...

 • 12/05/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดีตอนสายๆของวันพฤหัสบดี และยินดีต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 3 ทุกท่าน .. อากาศ อาจจะร้อนไปสักนิด แต่ท่านนายกฯอาวุธ พร้อมคณะผู้บริหาร ก็มีความห่วงใยในผู้สูงอายุเสมอ พร้อมทั้งได้นำผู้สูงอายุทุกท่าน บริหารร่างกาย และได้ให้ผ...

 • 07/05/2014 คลิกดูเนื้อหา สวัสดี และยินดีต้อนรับ ผู้สูงอายุ เขต 2 ทุกท่านนะคะ แม้ว่า อากาศจะร้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุทุกท่านก็ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร .อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการตรวจครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ชุมชนชายน้ำจามจุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ...

 • 06/05/2014 คลิกดูเนื้อหา "งานวันรวมใจ อับดุลลานุสรณ์"ครั้งที่16 ที่บางบัวทอง

 • 06/05/2014 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2557 พร้อมกันนี้มีการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไ...