• ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
14 พ.ย 61 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
14 พ.ย 61 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
14 พ.ย 61 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
14 พ.ย 61 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
7 พ.ย 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
7 พ.ย 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ (วันเสาร์)
29 ต.ค 61 รายงานผลการดำเนินสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคูคลอง
9 ต.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
4 ต.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
21 ก.ย 61 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง