วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

" แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เลิศล้ำด้านบริการ มีมาตรฐานการศึกษา 
บริหารด้านหลักธรรมาภิบาล  บูรณาการราษฎร์-รัฐ  ร่วมพัฒนา "

File Download