เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

23/11/2015

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 กิจกรรม "เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ สานสัมพันธ์ครอบครัว"