งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช

02/12/2015