ติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

04/10/2016

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
หากพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองประสบเหตุเกี่ยวกับอุทกภัยหรือพบว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาหรือชำรุด ท่านสามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ โทร.0-2571-7673 และ 0-2571-2777