ดำเนินการดับไฟฟ้า

07/10/2016

ด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง จะดำเนินการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดปัญหาไฟฟ้าดับ และแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณถนนบางกรวย – ไทรน้อย สะพานข้ามคลองพระพิมลราชาฝั่งตรงข้ามตลาดบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ซึ่งบริเวณที่จะมีการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นชุมชนร้านค้า มีรถยนต์สัญจรไปมาคับคั่ง ทางการไฟฟ้านครหลวง จึงขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า