เปิดบริการศูนย์ย้อมผ้าให้กับประชาชน

28/10/2016

***ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง***

     จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนได้ร่วมกันไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เสื้อดำมีราคาที่สูงขึ้นและมีปริมาณไม่มีพอกับความต้องการของประชาชนและมีปัจจัยหลายอย่าง อาจทำให้บางคน ไม่สามารถหาชุดเสื้อผ้าสีดำล้วนหรือสีขาวล้วนได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      จังหวัดนนทบุรี จึงได้เปิดบริการศูนย์ย้อมผ้าให้กับประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้าง ที่มีความต้องการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ตลาดนัดชุมชน หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 (รวม 5 วัน)