ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช

14/11/2016

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย)

การแต่งกาย : ชุดดำไว้ทุกข์
***ขอความกรุณานำเทียนมาด้วย