ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

21/11/2016

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
หมายเหตุ**
- ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดดำ
- นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน