ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

21/11/2016

*** ประชาสัมพันธ์ ***
ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง 
ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 
ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน)

โดยได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อำเถอบางบัวทอง เป็นประจำทุก 3 เดือน