ขอเชิญสมัครงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี

13/12/2016

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาค งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงานนัดแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี