เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560

15/12/2016

*** ข่าวประชาสัมพันธ์***

เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน                 ประจำปีงบประมาณ 2560

***** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2559
สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 โทร. 02-571-7673-6 ต่อ 1311