การขอรับใบอนุยาติทำงานของคนต่างด้าว และการแจกจ่าย PP/TD และ ให้กับแรงงานกัมพูชา

19/12/2016

การขอรับใบอนุยาติทำงานของคนต่างด้าว และการแจกจ่าย PP/TD และ ให้กับแรงงานกัมพูชา