ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

09/01/2017

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-27 ะันวาคม 2559 จำนวน 22 อัตรา มีดังต่อไปนี้