" รวมน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ "

10/01/2017

" รวมน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ "

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค / บริโภค

เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้

จุดรับบริจาค
1.เทศบาลเมืองบางบัวทอง อาคารใหม่ ชั้นล่าง
2.เต๊นท์บริเวณป้ายรถเมล์ตลาดบางบัวทอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง โทร 02-571-7673-6