ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

09/02/2017

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สมัยสามัญ สมัยแรก   ประจำปีพ.ศ.2560

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง