โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

09/02/2017

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

พบกับกิจกรรมการอบรมการปลูกผักในเศษวัสดุ การทำกระถางประสิทธิภาพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช โดยท่านอาจารย์สมชาย
ณ ชุมชนลุมพินี 9.00-12.00 น และชุมชนจุรินจัดสรร เวลา 13.00 น.-16.00 น. #อยู่ใกล้ที่ไหนไปได้ที่นั่น
สนใจติดต่อได้ที่งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม
โทร 02-5717673 ต่อ1311