ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์

03/03/2017

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ 
พิธีเปิดวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
เชิญชม การแสดงดขนเทิดพระเกียรติ การรำถวายพระพร และการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศูนย์เยาวชน)