เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

07/04/2017

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ดังนี้
13-15 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดละหาร
14 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง
15 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เวลา 13.30 น. ขบวนแห่สงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา 15.00 น. พิธีปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดละหาร
" สาดน้ำส่งความสุข สืบสานตำนาน สงกรานต์วิถีไทย "