รณรงค์ 7 วัน อันตราย

10/04/2017

"ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อ ปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร"
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองบางบัวทอง