เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560

01/05/2017

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหารขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2560