ข่าวประชาสัมพันธ์

06/07/2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนเอื้ออาทร บางบัวทอง