ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนมิให้หลงเชื่อมิจฉาชีพ

24/07/2017

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนมิให้หลงเชื่อมิจฉาชีพ

เนื่องจากทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ฯ ไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ข้อสังเกต
- ใบเสร็จที่ออกจากทางเทศบาลต้องเป็นตามตัวอย่างเท่านั้น
- เจ้าหน้าที่ต้องยินดีให้ตรวจสอบ เช่น บัตรพนักงาน

หากมีข้อสงสัยโทร. 02-517-7673 ต่อ 3101 กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง