พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

08/08/2017

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 07.00 น. ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง