ขอเชิญเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

08/08/2017

ประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร " การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น "

 รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
 รุ่นที่ 2  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 
 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

ฟรีตลอดหลักสูตร 

#สนใจสมัครอบรมได้ที่
.....กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง....
 โทร. 02 571 7673-6 ต่อ 2304

เอกสารในการสมัคร
 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ