พิธีถวายดอกไม้จันทร์

20/09/2017

พิธีถวายดอกไม้จันทร์

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช