จ้างเหมาการแสดงมหรสพ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558

24/07/2015