สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อย 42 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

22/08/2013