ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน)

25/08/2015