จ้างเหมาการแสดงมหรสพศิลปินนักร้อง เวทีการแสดง พร้อมระบบแสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

09/11/2015